Grupper i Outlook - Microsoft 365

Grupper i Outlook - Microsoft 365

Data och IT | 15 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

I Office 365 är det enkelt att starta en grupp från Outlook. Gruppen får på det viset en delad Outlook-inkorg, delad kalender och ett delat dokumentbibliotek för att samarbeta med filer. Medlemmarna i gruppen får automatiskt nödvändiga behörigheter som gör det smidigt att kommunicera, använda verktyg och samarbeta.

Den här utbildningen kan ses med textning på svenska. Vänligen klicka på CC i högerhörnet av filmrutan och välj Swedish om du önskar se utbildningen textad.

Publicerad: 2020-05-19

Uppdaterad/Granskad: 2021-01-31

Innehåll

  • Skapa nya grupper
  • Kommunicera med varandra
  • Koppla webbplats, Microsoft Teams och Microsoft Planner till gruppen
  • Skapa dokument och ladda upp filer
  • Lägg till och ta bort medlemmar
  • Gruppkalendern
  • Överblick, inställningar och kopplingar
  • Grupper i mobilen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Office 365-grupper i Outlook

Utbildare Peter Zier presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

1. Skapa en ny grupp

I delmomentet visar Peter hur du skapar en ny grupp i Outlook.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

2. Kommunicera med gruppen via e-post

I delmomentet visar Peter hur du kan kommunicera med gruppen via e-post.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

3. Webbplats, Microsoft Teams och Microsoft Planner kan kopplas till gruppen

I delmomentet visar Peter hur du kopplar webbplats, Microsoft Teams och Microsoft Planner till gruppen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

4. Skapa dokument och ladda upp filer

I delmomentet visar Peter hur du skapar dokument och laddar upp filer.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

5. Gruppkalendern

I delmomentet visar Peter hur gruppkalendern fungerar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

6. Överblick, inställningar och kopplingarProva!

I delmomentet går Peter igenom överblick, inställningar och kopplingar.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

7. Grupper i mobilen

I delmomentet visar Peter hur du använder grupper i mobilen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

8. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Peter Zier
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 15 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Grupper i Outlook - Microsoft 365 och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Grupper i Outlook - Microsoft 365 måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Grupper i Outlook - Microsoft 365 802 1 995

Kontakt