Utbildningskatalog

Nöjd kund-garanti

Du får tillgång till flera olika utbildningstjänster vid köp av abonnemang.
Klicka på knappen för att kontakta oss för rådgivning och beställning.

10 vanliga nyckeltal

Verktyg för ekonomisk analys

Ekonomi

Uppspelningstid 40 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

5S - Grundkurs

Effektivare, tryggare och trivsammare arbetsmiljö

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

6 Sigma Green Belt

Förbättringsarbete i hela verksamheten

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 8 timmar och 6 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

6 Sigma White Belt

Grundläggande förbättringsarbete

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

7 kvalitetsverktyg

Användbar verktygslåda

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

ABC - Akutsjukvård

Hjärt- och lungräddning

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 21 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Account Manager

Utveckla affärer som storkundssäljare

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Adobe InDesign - Grundkurs

InDesign från början

Data och IT

Uppspelningstid 3 timmar och 17 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Affärsengelska - Grundkurs

Internationella affärsmöten

Kommunikation | Språk

Uppspelningstid 2 timmar och 16 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Agil projektledning

LEAN, Agil, SCRUM

LEAN och förbättringsarbete | Ledarskap | Projekt

Uppspelningstid 2 timmar och 2 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

Underlätta brukarens kommunikation

Bemötande | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Alkohol och droger - Identifiera och agera

Grundkurs för chefer

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 7 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Alkohol och droger - Om dig och din omgivning

Grundkurs för medarbetare

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Medarbetarskap

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan

Framgångsrika metoder

Arbetsmarknad | Hälso- och värdegrundsarbete | Mångfald och jämställdhet | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Allergiframkallande kemiska produkter

Riskbedömning och skyddsåtgärder

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Allmän basal handhygien och smittspridning

Hygienrutiner för alla

Hälso- och värdegrundsarbete | Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 12 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Allmän IT-kunskap

Praktisk grundkurs

Data och IT | Säkerhet

Uppspelningstid 2 timmar och 15 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Anhörigperspektivet inom personlig assistans

Att vårda anhöriga

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Mångfald och jämställdhet | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbeta med filer i Microsoft Teams

Samarbeta och dela innehåll

Data och IT | Mötesteknik

Uppspelningstid 20 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Arbetsgivareprogrammet pensionskunskap

Personalvård

Arbetsmarknad | Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 24 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsmiljö - Grundkurs

Previas stora grundkurs i arbetsmiljö

Arbetsmiljö | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Medarbetarskap

Uppspelningstid 3 timmar och 4 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Arbetsmiljö (2015:4) - Introduktionskurs

Introduktion med senaste lagstiftningen

Arbetsmiljö | Juridik | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsplatslärande

Förutsättningar och delaktighet

LSS | Medarbetarskap | Pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsrätt

Lär dig hantera arbetsrätten i praktiken

Juridik

Uppspelningstid 3 timmar och 34 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Aspergers syndrom ur två perspektiv

Från problematik till framgång

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Mångfald och jämställdhet | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att agera som ett proffs framför kameran

Lär dig kamerateknik

Kommunikation | Pedagogik

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter

Socialstyrelsens rekommendationer och råd

Bemötande | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa

Nå full effekt genom strategisk samverkan

Affärsutveckling | Ledarskap | Projekt

Uppspelningstid 2 timmar och 52 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att leda och samordna utan att vara chef

Ledarskap för ickeledare och projektledare

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att leda utan att förlora din identitet

Ledarutbildningen de flesta chefer saknat

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att skapa en organisationsarena för skolutveckling

Strukturerat utvecklings- och kvalitetsarbete

Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att undervisa elever med NPF

Stödinsatser på olika nivåer

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Mångfald och jämställdhet | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 33 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att öka försäljningen på din hemsida

Bli expert på konvertering

Affärsutveckling | Data och IT | Försäljning

Uppspelningstid 2 timmar och 43 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Avtalsrätt och köprätt

Förstå avtals utformning och innebörd

Försäljning | Inköp | Juridik

Uppspelningstid 3 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

BAM - Bättre arbetsmiljö

Grundkurs för chefer och skyddsombud

Arbetsmiljö | Bemötande | Säkerhet

Uppspelningstid 2 timmar och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter

Att verka för barns rättigheter

Hälso- och värdegrundsarbete | Juridik | LSS | Mångfald och jämställdhet | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Basala hygienrutiner

Smitta och smittspridning

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bedömning av och för lärande

Bedömningsstrategier

Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Bedömning vid första mötet inom vård och omsorg

Initial bedömning av hälsotillstånd

Äldreomsorg | Bemötande | Kommunikation | Vård och omsorg

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Belastningsergonomi och lyftteknik för vård- och omsorgspersonal

Bibehåll hälsa genom hela livet

Äldreomsorg | Ergonomi | Hälso- och värdegrundsarbete | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 19 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bemötande för offentlig sektor

Bättre tjänsteutövning

Bemötande | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 39 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bemötande vid demenssjukdom

Jag-stödjande förhållningssätt

Äldreomsorg | Bemötande | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beroendelära - Grundkurs

Identifiera och behandla beroendeproblematik

Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Personlig assistans | Säkerhet | Vård och omsorg

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Betygssättning och elevinformation

Formativa och summativa bedömningar

Skola

Uppspelningstid 1 timme och 55 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Bli en bra utbildare

Få deltagare att använda nya kunskaper

Pedagogik | Retorik

Uppspelningstid 4 timmar och 29 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Bokföring - Fördjupningskurs

Fördjupa dina kunskaper i bokföring

Ekonomi

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokföring - Grundkurs

Grunder i löpande bokföring

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslut - Aktiebolag

Upprätta bokslut i aktiebolag

Ekonomi

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslut - Enskild firma och handelsbolag

Upprätta bokslut i enskild firma och handelsbolag

Ekonomi

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslutsdispositioner

Enskild firma och aktiebolag

Ekonomi

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Business Behavior

Uppför dig - eller tappa affären

Affärsutveckling | Kommunikation | Kundvård och service

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Butikssäljare 1 - Merförsäljning och kundvård

Det lyhörda kundbemötandet

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Butikssäljare 2 - Kundkategorisering

Välj att öka din lönsamhet

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Byggarbetsmiljösamordning Grund Bas P och Bas U

Systematiskt arbetsmiljöarbete i byggbranschen

Arbetsmiljö | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 26 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bättre bemötande i asylprocessen

För dig som möter asylsökande eller nyanlända

Arbetsmarknad | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Mångfald och jämställdhet | Språk

Uppspelningstid 4 timmar och 12 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Bättre bemötande vid psykisk ohälsa

Att vara sjuk är det nya friska

Äldreomsorg | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Skola | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Coachande ledarskap

Finn dina medarbetares drivkrafter

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Corporate Health Responsibility

Hälsoorienterat ledarskap

Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

CSR och hållbarhet

Små och medelstora företag

Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Demens - Grundkurs

Utredning, symptom och åtgärder

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknad

Utveckla individer mot arbetsgivares behov

Arbetsmarknad | Pedagogik | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs

Risken för mutor i offentlig och privat sektor

Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Designa med PowerPoint

Minnesvärda presentationer

Data och IT | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Det coachande ledarskapet

Lösningsfokuserat förhållningssätt

Kommunikation

Uppspelningstid 28 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Det viktiga samtalet

Före, under och efter samtalet

Kommunikation

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Digitala verktyg i undervisningen

Digitalisering för lärare

Data och IT | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Diplomerad mötesledare

Lär dig leda möten som engagerar

Affärsutveckling | Bemötande | Mötesteknik

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

DISC - Sätt färg på dig och din omgivning

Grundkurs i DISC

Bemötande | Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Effective cross-cultural communication for project managers

Visible and invisible culture

Kommunikation | Projekt | Språk

Uppspelningstid 2 timmar | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektiv e-postkommunikation

Ta kommando över mejlen

Data och IT | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation

Motiverande studieteknik och ökad inlärning

Bemötande | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektiv kommunikation

Nå framgång genom bättre kommunikation

Bemötande | Kommunikation

Uppspelningstid 2 timmar och 38 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektivitet, förluster och mätetal

Systematiskt förbättringsarbete

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 3 timmar och 15 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef

Vad påverkar din vardag som chef

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs

För offentliga organisationer och ESF-projekt

Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ekonomi - Grundkurs

Lär dig grunderna i företagsekonomi

Ekonomi

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Enterprise Risk Management - Grundkurs

Företagsövergripande riskhantering

Affärsutveckling | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Entreprenörskap och ledarskap

Värderingar, drivkrafter och visioner

Ledarskap | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ergonomi - Grundkurs

Hållbar god hälsa

Arbetsmiljö | Ergonomi | Hälso- och värdegrundsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ergonomi - Grundkurs för personliga assistenter

Hållbar hälsa för dig som personlig assistent

Arbetsmiljö | Ergonomi | Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Personlig assistans

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Etik och människans livsvillkor

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ett bra bemötande kan rädda liv

Att möta människor i svåra situationer

Bemötande | Personlig utveckling

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Excel - Grundkurs

Underlätta arbetet med användbara funktioner

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel - Fördjupningskurs

Lär dig mer om kalkylprogrammet

Data och IT

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel Online - Office 365

Samarbeta i Excel

Data och IT

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Power Query för Excel

Transformera data

Data och IT

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excellence i förhandling

Psykologin bakom förhandling

Bemötande | Förhandling | Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 9 timmar och 35 minuter | Motsvarar 5 dagar lärarledd utbildning

Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Grundläggande förlustkartläggning

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 28 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Fallprevention i vardagen

Minska fallrisk och fallolyckor

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 29 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Feedback

Tydlig, förstärkande återkoppling

Feedback

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

FMEA

Failure Mode and Effect Analysis

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regelverk och praktisk tillämpning

Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Framgångsrika kundmöten

Anpassad kundkommunikation

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 41 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Framgångsrika undervisningsstrategier

Så inkluderar du alla

Bemötande | Ledarskap | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 49 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Fältsäljare

Uppsökande B2B-försäljning

Försäljning

Uppspelningstid 2 timmar och 58 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Fältsäljaren - Yrkesintroduktion

Lär dig verka framgångsrikt som fältsäljare

Försäljning

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förbättringskompetens

Påverkansmöjligheter och olika faser av mognad

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 18 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Förbättringsplanering

Struktur och målsättning

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 34 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Företagsformer

För- och nackdelar

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förhandling i krissituationer

Hantera hot och farliga lägen

Bemötande | Förhandling | Kommunikation | Säkerhet

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förhandlingspsykologi - Grundkurs

Att alltid få ut det bästa av situationen

Bemötande | Förhandling | Försäljning | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förhandlingsteknik - Grundkurs

Förhandlingsteknik i praktiken

Bemötande | Förhandling | Försäljning | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Försäljning av konsulttjänster

Låt konsultkåren bidra med säljaktiviter

Försäljning

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Försäljning via servicetekniker

Serviceteknikerna, din säljande organisation

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förändringsledning - Grundkurs

Operativt förändringsarbete i praktiken

Bemötande | Ledarskap | Projekt

Uppspelningstid 1 timme och 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förändringsprocesser i skolan

Lärandebaserad skolutveckling

Ledarskap | Pedagogik | Projekt | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv

Grundprinciperna för tekniskt ansvariga

Data och IT | Kundvård och service | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 55 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning

Förslag till kompletteringslagstiftning

Data och IT | Juridik | Kundvård och service | Säkerhet

Uppspelningstid 6 timmar och 41 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

GDPR i praktiken

För små och medelstora företag

Data och IT | Juridik | Kundvård och service | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Genomförandeplan - Grundkurs

Individens behov och önskemål i centrum

Bemötande | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Analytics - Grundkurs

Låt hemsidan stödja dina affärsmål

Affärsutveckling | Data och IT | Kundvård och service | Marknadsföring

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Classroom för lärare

Skapa kursrum och studiematerial

Data och IT | Skola

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Dokument - Grundkurs

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Drive - Fördjupningskurs

Redigera gemensamma filer

Data och IT

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Drive - Grundkurs

Lagra, dela och samarbeta

Data och IT

Uppspelningstid 39 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Kalkylark - Grundkurs

Dela och samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 14 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Presentationer - Grundkurs

Kreativa presentationer

Data och IT | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundläggande brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete

Arbetsmiljö | Säkerhet

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundläggande fallskyddsteori

Säkert arbete på höjd

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grupper i Outlook - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 15 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Hitta ny inspiration i ditt jobbsökande

Framgångsrik, lösningsorienterad försäljning

Arbetsmarknad | Kommunikation | Marknadsföring | Personlig utveckling

Uppspelningstid 2 timmar och 8 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Hot och våld - Grundkurs

Mental förberedelse och krishantering

Äldreomsorg | Bemötande | LSS | Personlig assistans | Säkerhet | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbar kommunikation - Grundkurs för chefer

Coachande förhållningssätt

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbarhet och CSR

Att göra affären och världen mer hållbar

Affärsutveckling | Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbarhetsredovisning - Grundkurs

Hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen…

Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser

Aktiva åtgärder och medvetenhet kring normer

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt

Aktiva åtgärder och medvetenhet kring normer

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Immaterialrätt - Grundkurs

Lär dig förstå immaterialrätten

Juridik

Uppspelningstid 2 timmar och 10 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Innesäljare

Lär dig verka framgångsrikt som innesäljare

Försäljning

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Insiktsförsäljning

Hur du förblir relevant idag och i framtiden

Försäljning

Uppspelningstid 2 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Internetmarknadsföring - Grundkurs

De fyra marknadsföringsmetoderna

Data och IT | Marknadsföring

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

ISO 14001 - Miljöledning - Grundkurs

Hållbarhet genom ständiga förbättringar

Arbetsmiljö | LEAN och förbättringsarbete | Ledarskap | Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs

Framgångsrik med ständiga förbättringar

Arbetsmiljö | LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 39 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

IT- och informationssäkerhet

Risktänkande och informationshantering

Data och IT | Säkerhet

Uppspelningstid 2 timmar och 15 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

IT-säkerhet - Grundkurs för anställda

Säkrare hantering av känslig information

Data och IT | Säkerhet

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobba effektivt med Office 365

Tips och tricks

Data och IT

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobba hemma med bra ergonomi

Hälsofrämjande råd

Arbetsmiljö | Ergonomi | Hälso- och värdegrundsarbete

Uppspelningstid 10 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Jobba smart

Prioritera och planera effektivare

LEAN och förbättringsarbete | Personlig utveckling

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobbmatchad införsäljning

Skapa dina egna jobb

Arbetsmarknad | Försäljning | Marknadsföring | Medarbetarskap | Personlig utveckling

Uppspelningstid 2 timmar och 27 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Jämställdhet för arbetsplatser

Jämställdhetsarbete inom privat sektor

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 7 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

K2 Årsredovisning

Bokföringsnämndens vägledning

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

KAM - Key Account Management

Lyckas med värdeförsäljning

Förhandling | Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 2 timmar och 25 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

KAM - Key Account Manager

Lär dig verka framgångsrikt som KAM

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 1 timme och 28 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Klagomålshantering - Grundkurs

Vänd arga kunder till bra relationer

Kundvård och service

Uppspelningstid 1 timme och 47 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Klagomålshantering - Lagar, regler och beteenden inom bank, finans och försäkring

Eiopa, Solvens II och medarbetarnas beteende

Juridik | Kundvård och service

Uppspelningstid 48 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Klagomålshantering och konsumentskydd - Grundkurs

Hantera lagkraven samtidigt som kundnöjdhet ökar

Juridik | Kundvård och service

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Knowledge Management

Kartlägg och bibehåll kompetens

Affärsutveckling | LEAN och förbättringsarbete | Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kollegialt lärande

genom pedagogisk handledning och lärande samtal

Kommunikation | Medarbetarskap | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kollegialt samarbete och lärande

Att handleda pedagoger

Medarbetarskap | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation - Grundkurs

Ökad förståelse och anpassad kommunikation

Bemötande | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation - Så når du ut i media

Effektiv PR

Kommunikation | Marknadsföring

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter

Effektiv lobbyism

Kommunikation

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation mellan vuxna och unga

Ramar, intentioner och balans mellan jag och du

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | Personlig utveckling | Skola | Vård och omsorg

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation och feedback

Att bryta negativa kommunikationsmönster

Bemötande | Feedback | Kommunikation | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikativt ledarskap

Ledarens kommunikativa verktygslåda

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 3 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Kompetensutveckling

Medarbetar- och verksamhetsutveckling

Affärsutveckling | Arbetsmarknad | LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 24 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kompetensutveckling i omställningssituationer

Stärk dina meriter på arbetsmarknaden

Arbetsmarknad | Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 49 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Konflikthantering - Grundkurs

Lär dig konstruktiv konfliktlösning

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 15 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konflikthantering och beteendeförändring i skolan

Hantera konflikter, hot, kriser och väpnat våld

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap | Pedagogik | Säkerhet | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 30 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Konflikthantering och medling - Grundkurs

Orsaker, strategier och åtgärder vid konflikter

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konkurrenskraftig produktion

Produktionsutveckling och ökad lönsamhet

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konsumentköplagen - Grundkurs

Rättigheter och skyldigheter enligt KKL

Försäljning | Juridik | Kundvård och service

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kontrollbalansräkning

Ekonomi i aktiebolag

Ekonomi

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Krishantering och kriskommunikation

Trygg intern och extern kommunikation

Arbetsmiljö | Kommunikation | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Krisstöd inom arbetsmiljö

Att möta människor under eller efter en kris

Arbetsmiljö | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 1 minut | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kundbemötande

Att fokusera på kunden till 100 procent

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 2 timmar och 6 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Kundfokus

Skapa kundvärde och hållbara resultat

Kommunikation | Kundvård och service | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kundservice och merförsäljning

Bemötande som skapar kundlojalitet

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lager och logistik - Fördjupningskurs

Nyckeltal

Ekonomi | Inköp | Lager och logistik

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lager och logistik - Grundkurs

Inköp, produktion och distribution

Ekonomi | Inköp | Lager och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lagerstyrning - Fördjupningskurs

Prognoser och anskaffningsstrategier

Ekonomi | Lager och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lagerstyrning - Grundkurs

Lagerfunktioner och nyttovärden

Lager och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 3 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LEAN - Ett naturligt tillstånd

Struktur för förbättringsarbete

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 43 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LEAN - Grundkurs

Förbättringsarbete för din verksamhet

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 4 timmar och 48 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

LEAN inom löneadministration

Effektivisera arbetsmetoder

Ekonomi | LEAN och förbättringsarbete | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LEAN är bara ett namn

Maximera kundnytta och minimera resursslöseriet

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Fördjupningskurs

Fördjupa dina kunskaper som ledare

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 53 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Grundkurs

Utveckla din ledarskapskommunikation

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Motivation och riktning

Identifiera medarbetarnas drivkrafter

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ledarskap i skolan och i klassrummet

Skapa förutsättningar för lärande

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 22 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Lär dig allt om Lex Sarah

Äldreomsorg | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Licensiering som affärsmöjlighet

Från idé till framgångsrik produkt

Affärsutveckling | Ekonomi | Förhandling | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Liftutbildning - Teori

Säkert arbete med liftar

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LinkedIn - Grundkurs

Nätverka i vardagen

Arbetsmarknad | Data och IT | Marknadsföring

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LinkedIn för företag

Marknadsföring och rekrytering

Arbetsmarknad | Data och IT | Marknadsföring

Uppspelningstid 1 timme och 58 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LinkedIn och din karriär

Framtidssäkra din karriär via nätverkande

Arbetsmarknad | Data och IT | Marknadsföring

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Livshanteringsprogrammet

Håll dig ung hela livet

Hälso- och värdegrundsarbete | Personlig utveckling

Uppspelningstid 8 timmar och 4 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

LOU - Bli leverantör till offentlig sektor för en dag

Att vara säljare till offentlig sektor

Förhandling | Försäljning | Inköp | Juridik

Uppspelningstid 2 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU - Grundkurs

Förbättra dina affärer med offentlig sektor

Förhandling | Försäljning | Inköp | Juridik

Uppspelningstid 2 timmar och 27 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU för säljchefer och Key Account Managers

Framgångsrik försäljning till offentlig sektor

Förhandling | Försäljning | Inköp | Juridik

Uppspelningstid 2 timmar och 3 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU på 60 minuter

Regler, försäljning och vinnande anbud

Förhandling | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LSS - Grundkurs

Lagstiftning och praktisk tillämpning

Bemötande | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lyckas med distansundervisningen

Tydlig och personlig pedagogik

Data och IT | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lyckas med webbseminarium

Grundläggande om virtuella möten

Data och IT | Mötesteknik | Retorik

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lågaffektivt bemötande

Minska konflikter och utmanande beteenden

Bemötande | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Läkemedelshantering - Grundkurs

Säkerhet och ansvar

Äldreomsorg | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 27 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Lönehantering 1

Lön - Grundkurs

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lönehantering 2

Lön - Fördjupningskurs

Ekonomi

Uppspelningstid 2 timmar och 18 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lönsamhetsutveckling - Grundkurs

Så skapar du lönsamhet

Affärsutveckling | Ekonomi

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Matberoende - En friskare arbetsplats

Orsaker och åtgärder

Hälso- och värdegrundsarbete

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Matberoende - Grundkurs

Orsaker och åtgärder

Hälso- och värdegrundsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medarbetarskap

Ansvar och motivation

Medarbetarskap

Uppspelningstid 22 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Medicin - Anatomi och fysiologi

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg

Uppspelningstid 3 timmar och 29 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Medicin - Farmakologi

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medmänsklighet i en digital värld

Utmana och omvärdera fördomar

Bemötande | Data och IT | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | Mångfald och jämställdhet | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medveten kommunikation för arbetssökande

Rätt kommunikation som bygger på värdet

Arbetsmarknad | Bemötande | Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medveten kommunikation för säljare

Bli bättre på att bygga relation

Bemötande | Försäljning | Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mental träning för arbetssökande

Rätt attityd ger större möjlighet till jobb

Arbetsmarknad | Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 7 timmar och 36 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

Microsoft Delve - Office 365

Finn rätt person och kompetens

Data och IT

Uppspelningstid 17 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Planner - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Stream - Office 365

Intern videokommunikation

Data och IT

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Microsoft Sway - Office 365

Presentations- och designredskap

Data och IT

Uppspelningstid 21 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Teams - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 26 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Yammer - Office 365

Nätverka med kollegor

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Moms - Grundkurs

Moms i praktiken

Ekonomi

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Moralisk stress - Grundkurs för chefer

Vad chefer behöver veta

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | LSS | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare

Vad medarbetare behöver veta

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Medarbetarskap | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Motiverande samtal vid förändringsarbete

Om förändringsprocesser och hur de uppmuntras

Äldreomsorg | Bemötande | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Måltidens betydelse inom äldreomsorg

Skapa trivsamma måltider

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Externt, strategiskt arbete

Spegla omvärlden internt, bli relevant externt

Affärsutveckling | Hälso- och värdegrundsarbete | Kundvård och service | Mångfald och jämställdhet

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Internt, strategiskt arbete

Få effekt av ditt mångfaldsarbete

Affärsutveckling | Hälso- och värdegrundsarbete | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete

Att bygga en stark arbetsplatskultur

Affärsutveckling | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och jämställdhet

Uppspelningstid 1 timme och 26 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Neuropsykiatriska diagnoser

Förhållningssätt och bemötande i vardagen

Bemötande | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nutrition och kostråd för äldre

Motverka undernäring

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ny som chef

Grundkurs i ledarskap och coachning

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Inkluderande och språkstödjande undervisning

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | Mångfald och jämställdhet | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 3 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Nyckeltal inom lönehantering

Analysera och effektivisera verksamheten

Affärsutveckling | Ekonomi

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Anställd i kommunalt bolag

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Att vara offentligt anställd

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar det i Sverige

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar en kommun

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar en region

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Office 365 - Introduktionskurs

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

OneNote - Grundkurs

Tidsbesparande struktureringsverktyg

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

OneNote Online - Office 365

Samarbeta i OneNote

Data och IT

Uppspelningstid 24 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Organisation och styrning

Delaktighet som främjar företagets mål

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Orosanmälan - Grundkurs

Vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa…

Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4

Arbetsmiljö | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Outlook - Grundkurs

Effektivare e-postanvändning

Data och IT

Uppspelningstid 48 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Palliativ vård

Smärtlindring och omvårdnad

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 10 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Nyhet

Pedagogik - Grundkurs för lärare

Ledarskap i skolan

Ledarskap | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Penningtvättslagen - Grundkurs

Allmänt regelverk för hantering av kunders tillgångar…

Ekonomi | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 17 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Penningtvättslagen - Grundkurs för advokater och jurister

Särregler för advokatbyråer

Ekonomi | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Pensionskunskap - Grundkurs

Fem steg till en bättre pension

Arbetsmarknad | Ekonomi

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Personlig assistans - Fördjupningskurs

Utmana dina föreställningar

Arbetsmiljö | Bemötande | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 19 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Personlig assistans - Grundkurs

Yrkesrollen i praktiken

Bemötande | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Personligt ledarskap

Skapa mer flyt i verksamheten

Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 3 timmar och 28 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Perspektiv på hälsa

Salutogent förhållningssätt

Hälso- och värdegrundsarbete | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 45 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Photoshop CC - Grundkurs

Photoshop från början

Data och IT

Uppspelningstid 4 timmar och 8 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Power Automate och Forms - Microsoft 365

Skapa flöden i Microsoft 365

Data och IT

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Power BI Desktop - Grundkurs

Visualisera data

Data och IT

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

PowerPoint - Grundkurs

Skapa professionella bildspel och presentationer

Data och IT

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

PowerPoint Online - Office 365

Samarbeta i PowerPoint

Data och IT

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

PR - Grundkurs

Lär dig få ut ditt budskap via media

Marknadsföring

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Produktionsekonomi

Grundläggande kalkylering

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 10 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur

Konfliktreducerande metoder

Bemötande | Kommunikation | Säkerhet

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder

Om rätten att skydda liv, hälsa och egendom

Bemötande | Juridik | Säkerhet

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering

Lösningsfokuserat synsätt

Arbetsmiljö | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Personlig utveckling | Säkerhet

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk

Undvika, avvärja och hantera angrepp

Bemötande | Säkerhet

Uppspelningstid 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Projektledning - Fördjupningskurs

Agila metoder

Ledarskap | Projekt

Uppspelningstid 3 timmar och 9 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Projektledning - Grundkurs

Ledarskap, roller och ansvar

Ledarskap | Projekt

Uppspelningstid 2 timmar och 9 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Psykosocial arbetsmiljö

Ökad prestation genom ökad trivsel

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Medarbetarskap

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Reklamköpare

Bli en riktigt bra reklamköpare

Inköp | Marknadsföring

Uppspelningstid 2 timmar och 35 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Relationssäljare

Lär dig bli en relationssäljare

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 1 timme och 1 minut | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Retorik - Grundkurs för chefer och ledare

Motivera via tydliga budskap

Ledarskap | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Retorik - Grundkurs för ekonomer inom offentlig sektor

Kommunicera ekonomisk information

Ekonomi | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 40 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Retorik - Grundkurs för ekonomer inom privat sektor

Kommunicera ekonomisk information

Ekonomi | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Retorik - Grundkurs för säljare

Kommunikation för ökad försäljning

Försäljning | Kundvård och service | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Retorik - Konsten att övertyga

Presentationer som engagerar

Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Retorik och framförandeteknik - Grundkurs

Lär dig göra ett bra anförande

Retorik

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Risk- och kontinuitetshantering i praktiken

Vägen till en störningsfri verksamhet

LEAN och förbättringsarbete | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 29 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Rotorsaksanalyser

Kartlägg och åtgärda problem

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Grundkurs för chefer och skyddsombud

Arbetsmiljö | Bemötande | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Sekretess inom LSS och SoL

Från tystnadsplikt till etik

Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Service i toppklass

Utvecklas i din serviceförmåga

Kundvård och service

Uppspelningstid 1 timme och 51 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

SharePoint Online - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 26 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Sinnesstimulering för personer med minnessjukdom

Äldreomsorg | Bemötande | Kommunikation | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 minut | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Självledarskap inifrån och ut

Trygga medarbetare och effektiva team

Ledarskap | Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Skatt - Grundkurs

Skattesystemets uppbyggnad

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Skattetips för företagare

Skatta dig lycklig

Ekonomi

Uppspelningstid 34 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Skola på vetenskaplig grund och forskningsbaserat lärande

Från teori till praktik

Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 29 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Skolans roll för tro, hopp och arbetsglädje - så möter vi framtidens arbetsmarknad

Strategier kring förändringsbenägenhet

Arbetsmarknad | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Skydds- och begränsningsåtgärder

Samhällsuppbyggande åtgärder

Bemötande | Kommunikation | Säkerhet | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Skype för företag

Chatt, röst- och videosamtal

Data och IT

Uppspelningstid 41 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Slutna utrymmen - Teori

Lagar, risker, åtgärder och planering

Arbetsmiljö | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 3 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

SMED - Reducera ställtider

Effektivt verktyg i förbättringsarbete

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 24 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Smärta hos äldre - Fördjupningskurs

Behandlingsmetoder

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 13 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Smärta hos äldre - Grundkurs

Varför är det komplext och vad bör du tänka på…

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Smärtanalys - Hur du går tillväga

Att bemöta och hjälpa människor med smärta

Äldreomsorg | Bemötande | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 12 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Social dokumentation - Grundkurs

Viktiga händelser och avvikelser

Äldreomsorg | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Solution Selling

Lär dig sälja lösningsorienterat

Försäljning

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Sorgebearbetning - Grundkurs

Bli ett bättre stöd i vardagen

Äldreomsorg | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Starta eget

Råd för nya företagare

Affärsutveckling | Ekonomi

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Strategiskt LEAN-ledarskap - Hoshin Kanri

Organisationens utmaningar och mål

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 17 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Stresshantering

Förebygg utbrändhet

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | Personlig utveckling

Uppspelningstid 41 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Stresshantering med mental ergonomi

Prestation och välmående

Arbetsmiljö | Ergonomi | Hälso- och värdegrundsarbete | Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Stresshantering och meditation - Grundkurs

Jobba bättre med mindre stress

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal

Tolka signaler och verka förebyggande

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Studieteknik - Grundkurs

Studieteknik för elever

Pedagogik | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 48 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Styrelsearbete - Grundkurs

Regler och råd för framgångsrikt arbete

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Svåra samtal

Samtalsrummens förhållningssätt

Bemötande | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Så fungerar Dropbox

Dela mappar och filer

Data och IT

Uppspelningstid 26 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal

Bedömning, behandling och dokumentation

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 57 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning