Utbildningskatalog

Nöjd kund-garanti

Du får tillgång till flera olika utbildningstjänster vid köp av abonnemang.
Klicka på knappen för att kontakta oss för rådgivning och beställning.

10 vanliga nyckeltal

Verktyg för ekonomisk analys

Ekonomi

Uppspelningstid 40 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

5S - Grundkurs

Effektivare, tryggare och trivsammare arbetsmiljö

Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

6 Sigma Green Belt

Förbättringsarbete i hela verksamheten

Produktion och logistik

Uppspelningstid 8 timmar och 6 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

6 Sigma White Belt

Förstå 6 Sigma och DMAIC

Produktion och logistik

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

7 kvalitetsverktyg

Användbar verktygslåda

Produktion och logistik

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

8D

8 Disciplines problem solving

Produktion och logistik

Uppspelningstid 4 timmar | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

ABC - Akutsjukvård

Hjärt- och lungräddning

Vård och omsorg

Uppspelningstid 21 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Account Manager

Utveckla affärer som storkundssäljare

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Adobe Animate

Ge liv till illustrationer, texter och former

Data och IT

Uppspelningstid 2 timmar och 28 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Adobe Illustrator

Adobes professionella illustrationsprogram

Data och IT

Uppspelningstid 3 timmar och 1 minut | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Adobe InDesign

Börja skapa egna trycksaker

Data och IT

Uppspelningstid 3 timmar och 17 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Adobe Photoshop 2017

Photoshop från början

Data och IT

Uppspelningstid 4 timmar och 8 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Adobe Photoshop 2021

Adobes professionella bildredigeringsprogram

Data och IT

Uppspelningstid 4 timmar och 13 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Adobe Premiere Pro

Videoredigera och berätta med rörlig bild

Data och IT

Uppspelningstid 2 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Affärsengelska - Grundkurs

Internationella affärsmöten

Kommunikation

Uppspelningstid 2 timmar och 16 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Agil projektledning

LEAN, Agil, SCRUM

Ledarskap

Uppspelningstid 2 timmar och 2 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

Underlätta brukarens kommunikation

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Alkohol och droger - Identifiera och agera

Grundkurs för chefer

HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 7 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Alkohol och droger - Om dig och din omgivning

Grundkurs för medarbetare

HR och personal

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan

Framgångsrika metoder

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Allmän basal handhygien och smittspridning

Hygienrutiner för alla

Arbetsmiljö och säkerhet | Vård och omsorg

Uppspelningstid 12 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Allmän pension - Grundkurs

Inkomstpension och PPM

Ekonomi | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Anhörigperspektivet inom personlig assistans

Att vårda anhöriga

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbeta med filer i Microsoft Teams

Samarbeta och dela innehåll

Data och IT

Uppspelningstid 20 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Arbete i social oro

Samhällsuppbyggande åtgärder

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsgivarens ansvar vid rehabilitering

Ta hand om dina medarbetare

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsgivareprogrammet pensionskunskap

Personalvård

HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 24 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsglädje

Skapa välmående på arbetsplatsen

HR och personal

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsmiljö (2015:4) - Introduktionskurs

Introduktion med senaste lagstiftningen

Vård och omsorg

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsplatslärande

Förutsättningar och delaktighet

Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsrätt - Fem centrala lagar

LAS, MBL, Diskrimineringslagen, Semesterlagen,…

HR och personal | Juridik

Uppspelningstid 5 timmar och 4 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Nyhet

Aspergers syndrom ur två perspektiv

Från problematik till framgång

LSS | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att agera som ett proffs framför kameran

Lär dig kamerateknik

Kommunikation

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter

Socialstyrelsens rekommendationer och råd

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa

Nå full effekt genom strategisk samverkan

Ledarskap | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 2 timmar och 52 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att leda och samordna utan att vara chef

Ledarskap för ickeledare och projektledare

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att leda på distans

Distansledarskap

Ledarskap

Uppspelningstid 2 timmar och 14 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att skapa en organisationsarena för skolutveckling

Strukturerat utvecklings- och kvalitetsarbete

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att undervisa elever med NPF

Stödinsatser på olika nivåer

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 33 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att öka försäljningen på din hemsida

Bli expert på konvertering

Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 43 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Avtalsrätt

Avtal, fullmakter och företagsöverlåtelser

Ekonomi | Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 7 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Avtalsrätt och köprätt

Förstå avtals utformning och innebörd

Juridik | Sälj och marknad

Uppspelningstid 3 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

BAM - Bättre arbetsmiljö

Grundkurs för chefer och skyddsombud

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 2 timmar och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Barnkonventionen

Att verka för barns rättigheter

Juridik | Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bas P och Bas U - Byggarbetsmiljösamordning Grund

Systematiskt arbetsmiljöarbete i byggbranschen

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 26 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Basala hygienrutiner

Smitta och smittspridning

Arbetsmiljö och säkerhet | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bedömning av och för lärande

Bedömningsstrategier

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Belastningsergonomi och lyftteknik för vård- och omsorgspersonal

Bibehåll hälsa genom hela livet

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 19 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bemötande för offentlig sektor

Bättre tjänsteutövning

Offentlig sektor | Service

Uppspelningstid 1 timme och 39 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bemötande vid demenssjukdom

Jag-stödjande förhållningssätt

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beroendelära - Grundkurs

Identifiera och behandla beroendeproblematik

HR och personal | Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Betygssättning och elevinformation

Formativa och summativa bedömningar

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 55 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Bli en bra utbildare

Få deltagare att använda nya kunskaper

Kommunikation | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 4 timmar och 29 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Bokföring - Fördjupningskurs

Fördjupa dina kunskaper i bokföring

Ekonomi

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokföring - Grundkurs

Grunder i löpande bokföring

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslut - Aktiebolag

Upprätta bokslut i aktiebolag

Ekonomi

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslut - Enskild firma och handelsbolag

Upprätta bokslut i enskild firma och handelsbolag

Ekonomi

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslutsdispositioner

Enskild firma och aktiebolag

Ekonomi

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Budget

Resultat- och likviditetsbudget

Ekonomi

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Business Behavior

Uppför dig - eller tappa affären

Kommunikation | Sälj och marknad

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Butikssäljare 1 - Merförsäljning och kundvård

Det lyhörda kundbemötandet

Sälj och marknad

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Butikssäljare 2 - Kundkategorisering

Välj att öka din lönsamhet

Sälj och marknad

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Bättre bemötande i asylprocessen

För dig som möter asylsökande eller nyanlända

Arbetsmarknad | Service

Uppspelningstid 4 timmar och 12 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Bättre bemötande vid psykisk ohälsa

Att vara sjuk är det nya friska

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Coachande ledarskap

Finn dina medarbetares drivkrafter

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Corporate Health Responsibility

Hälsoorienterat ledarskap

HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

CSR och hållbarhet

Små och medelstora företag

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Demens - Grundkurs

Utredning, symptom och åtgärder

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknad

Utveckla individer mot arbetsgivares behov

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs

Risken för mutor i offentlig och privat sektor

Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Designa med PowerPoint

Minnesvärda presentationer

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Det coachande ledarskapet

Lösningsfokuserat förhållningssätt

Ledarskap

Uppspelningstid 28 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Det viktiga samtalet

Före, under och efter samtalet

Kommunikation

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Digitala möten

Tips före, under och efter mötet

Data och IT | Kommunikation

Uppspelningstid 2 timmar och 34 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Digitala verktyg i undervisningen

Digitalisering för lärare

Data och IT | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Diplomerad mötesledare

Lär dig leda möten som engagerar

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

DISC - Sätt färg på dig och din omgivning

Grundkurs i DISC

HR och personal | Kommunikation

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Diskrimineringslagen 2008:567

Delområde inom arbetsrätten

HR och personal | Juridik

Uppspelningstid 41 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Google Drive - Grundkurs

Lagra, dela och samarbeta

Data och IT

Uppspelningstid 39 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Drive - Fördjupningskurs

Redigera gemensamma filer

Data och IT

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Effective cross-cultural communication for project managers

Visible and invisible culture

Kommunikation

Uppspelningstid 2 timmar | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektiv e-postkommunikation

Ta kommando över mejlen

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation

Motiverande studieteknik och ökad inlärning

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektiv internkommunikation

Budskap som mottagaren köper

HR och personal | Kommunikation

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Effektiv kommunikation

Nå framgång genom bättre kommunikation

Kommunikation

Uppspelningstid 2 timmar och 38 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektivitet, förluster och mätetal

Förluster = potentialer

Produktion och logistik

Uppspelningstid 3 timmar och 15 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef

Vad påverkar din vardag som chef

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs

För offentliga organisationer och ESF-projekt

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ekonomi - Grundkurs

Lär dig grunderna i företagsekonomi

Arbetsmarknad | Ekonomi

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Elittänk i arbetslivet

Steg till att prestera på topp

Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Employer Branding

Attrahera och behåll den bästa personalen

HR och personal

Uppspelningstid 2 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Enterprise Risk Management - Grundkurs

Företagsövergripande riskhantering

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Entreprenörskap och ledarskap

Värderingar, drivkrafter och visioner

Ledarskap | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ergonomi - Grundkurs

Hållbar god hälsa

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ergonomi - Grundkurs för personliga assistenter

Hållbar hälsa för dig som personlig assistent

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ergonomi för vård- och omsorgspersonal

Minska risken för belastningsskador

Arbetsmiljö och säkerhet | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Etik och människans livsvillkor

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ett bra bemötande kan rädda liv

Att möta människor i svåra situationer

Service | Vård och omsorg

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ett helhetsperspektiv för framgång - Affärsutveckling, kommunikation, arbetsmiljö

Ett holististiskt synsätt

HR och personal | Ledarskap | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel 2016 - Grundkurs

Underlätta arbetet med användbara funktioner

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel 2016 - Fördjupningskurs

Lär dig mer om kalkylprogrammet

Data och IT

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel Online - Office 365

Samarbeta i Excel

Data och IT

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel 2019 - Grundkurs

Grunderna i kalkylprogrammet

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Power Query för Excel

Transformera data

Data och IT

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excellence i förhandling

Psykologin bakom förhandling

Kommunikation | Sälj och marknad

Uppspelningstid 9 timmar och 35 minuter | Motsvarar 5 dagar lärarledd utbildning

Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Grundläggande förlustkartläggning

Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 28 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Fallprevention i vardagen

Minska fallrisk och fallolyckor

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 29 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Feedback

Tydlig, förstärkande återkoppling

Kommunikation

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

FMEA

Felriskanalyser

Produktion och logistik

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regelverk och praktisk tillämpning

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Framgångsrika kundmöten

Anpassad kundkommunikation

Kommunikation | Sälj och marknad

Uppspelningstid 41 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Framgångsrika undervisningsstrategier

Så inkluderar du alla

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 49 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Fältsäljare

Uppsökande B2B-försäljning

Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 58 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Fältsäljaren - Yrkesintroduktion

Lär dig verka framgångsrikt som fältsäljare

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förbättringskompetens

Påverkansmöjligheter och olika faser av mognad

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 18 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Förbättringsplanering

Struktur och målsättning

Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 34 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Företagsformer

För- och nackdelar

Arbetsmarknad | Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förflyttningsteknik - Förflyttning med personlyft

Säkra förflyttningar

Äldreomsorg | Arbetsmiljö och säkerhet | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 34 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förflyttningsteknik - Manuella förflyttningar

Säkra förflyttningar

Äldreomsorg | Arbetsmiljö och säkerhet | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 12 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förflyttningsteknik - Upp från golv

Säker och trygg hjälp vid fall

Äldreomsorg | Arbetsmiljö och säkerhet | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förhandling i krissituationer

Hantera hot och farliga lägen

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förhandlingspsykologi - Grundkurs

Att alltid få ut det bästa av situationen

Kommunikation | Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förhandlingsteknik - Grundkurs

Förhandlingsteknik i praktiken

Kommunikation | Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Försäljning av konsulttjänster

Låt konsultkåren bidra med säljaktiviter

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Försäljning via servicetekniker

Serviceteknikerna, din säljande organisation

Sälj och marknad

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förvaltningsrätt - Fördjupningskurs

Juridik | Offentlig sektor

Uppspelningstid 3 timmar och 52 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Nyhet

Förvaltningsrätt - Grundkurs

Juridik | Offentlig sektor

Uppspelningstid 2 timmar och 47 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Nyhet

Förändringsledning

Personerna, processerna, pengarna

Ledarskap

Uppspelningstid 2 timmar och 10 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Förändringsprocesser i skolan

Lärandebaserad skolutveckling

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv

Grundprinciperna för tekniskt ansvariga

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 55 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning

Förslag till kompletteringslagstiftning

Juridik

Uppspelningstid 6 timmar och 41 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

GDPR i praktiken

För små och medelstora företag

HR och personal | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Genomförandeplan - Grundkurs

Individens behov och önskemål i centrum

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Classroom för lärare

Skapa kursrum och studiematerial

Data och IT | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Dokument - Grundkurs

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Kalkylark - Grundkurs

Dela och samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 14 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Presentationer - Grundkurs

Kreativa presentationer

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundläggande brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete

Arbetsmiljö och säkerhet | Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundläggande fallskyddsteori

Säkert arbete på höjd

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundläggande livsmedelshygien

Egenkontroll, krav och lagstiftning

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 16 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grupper i Outlook - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 15 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Handledning av personal inom vård, omsorg och rehabilitering

Hur du kan möta utmaningar

Arbetsmiljö och säkerhet | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hitta ny inspiration i ditt jobbsökande

Framgångsrik, lösningsorienterad försäljning

Arbetsmarknad

Uppspelningstid 2 timmar och 8 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Hot och våld - Grundkurs

Mental förberedelse och krishantering

Arbetsmiljö och säkerhet | Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbar kommunikation - Grundkurs för chefer

Coachande förhållningssätt

Kommunikation

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbarhet och CSR

Att göra affären och världen mer hållbar

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbarhetsredovisning - Grundkurs

Hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen…

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser

Aktiva åtgärder och medvetenhet kring normer

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt

Aktiva åtgärder och medvetenhet kring normer

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Immaterialrätt - Grundkurs

Lär dig förstå immaterialrätten

Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 47 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Innesäljare

Lär dig verka framgångsrikt som innesäljare

Sälj och marknad

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Insiktsförsäljning

Hur du förblir relevant idag och i framtiden

Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

ISO 14001 - Miljöledning - Grundkurs

Hållbarhet genom ständiga förbättringar

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö - Grundkurs

Arbetsmiljöledning genom ständiga förbättringar…

Arbetsmiljö och säkerhet | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

ISO 9001 - Kvalitetsledning - Grundkurs

Framgångsrik med ständiga förbättringar

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

IT- och informationssäkerhet

Risktänkande och informationshantering

Arbetsmiljö och säkerhet | Data och IT

Uppspelningstid 2 timmar och 15 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Jobba effektivt med Office 365

Tips och tricks

Data och IT

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobba effektivt med Outlook 365

Tips och tricks

Data och IT

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobba hemma med bra ergonomi

Hälsofrämjande råd

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 10 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Jobba smart

Prioritera och planera effektivare

Personlig utveckling | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobbmatchad införsäljning

Skapa dina egna jobb

Arbetsmarknad

Uppspelningstid 2 timmar och 27 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Jämställdhet för arbetsplatser

Jämställdhetsarbete inom privat sektor

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 7 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

K2 Årsredovisning

Bokföringsnämndens vägledning

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kalla samtal - Grundkurs

Värm upp kunden

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 16 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

KAM - Key Account Management

Lyckas med värdeförsäljning

Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 25 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

KAM - Key Account Manager

Lär dig verka framgångsrikt som KAM

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 28 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Klagomålshantering - Grundkurs

Vänd arga kunder till bra relationer

Service

Uppspelningstid 1 timme och 47 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Klinisk bedömning av hälsotillstånd enligt ABCDE

Initial bedömning av hälsotillstånd

Vård och omsorg

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Knowledge Management

Kartlägg och bibehåll kompetens

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kollegialt lärande

genom pedagogisk handledning och lärande samtal

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kollegialt samarbete och lärande

Att handleda pedagoger

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation - Grundkurs

Ökad förståelse och anpassad kommunikation

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation - Så når du ut i media

Effektiv PR

Kommunikation

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter

Effektiv lobbyism

Kommunikation

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation mellan vuxna och unga

Ramar, intentioner och balans mellan jag och du

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation och feedback

Att bryta negativa kommunikationsmönster

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikativt ledarskap

Ledarens kommunikativa verktygslåda

Kommunikation

Uppspelningstid 3 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Kompetensutveckling

Medarbetar- och verksamhetsutveckling

HR och personal | Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 24 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kompetensutveckling i omställningssituationer

Stärk dina meriter på arbetsmarknaden

Arbetsmarknad | HR och personal

Uppspelningstid 1 timme och 49 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Konflikthantering - Grundkurs

Lär dig konstruktiv konfliktlösning

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 15 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konflikthantering och beteendeförändring i skolan

Hantera konflikter, hot, kriser och väpnat våld

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 30 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Konflikthantering och medling - Grundkurs

Orsaker, strategier och åtgärder vid konflikter

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konkurrenskraftig produktion

Produktionsutveckling och ökad lönsamhet

Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konsten att fokusera i en stressad värld

Undvik stress och skapa flow

Personlig utveckling

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konsumentköplagen - Grundkurs

Rättigheter och skyldigheter enligt KKL

Juridik | Sälj och marknad

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kontrollbalansräkning

Ekonomi i aktiebolag

Ekonomi

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Krediträtt

Företagsfinansiering

Ekonomi | Juridik

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Krishantering och kriskommunikation

Trygg intern och extern kommunikation

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Krisstöd inom arbetsmiljö

Att möta människor under eller efter en kris

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 1 minut | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kundbemötande

Att fokusera på kunden till 100 procent

Service

Uppspelningstid 2 timmar och 6 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Kundfokus

Skapa kundvärde och hållbara resultat

Sälj och marknad | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kundservice och merförsäljning

Bemötande som skapar kundlojalitet

Sälj och marknad | Service

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Köprätt

Köplagen vid affärer mellan företag

Ekonomi | Juridik

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lager och logistik - Fördjupningskurs

Nyckeltal

Ekonomi | Produktion och logistik

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lager och logistik - Grundkurs

Inköp, produktion och distribution

Ekonomi | Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lagerstyrning - Fördjupningskurs

Prognoser och anskaffningsstrategier

Ekonomi | Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lagerstyrning - Grundkurs

Lagerfunktioner och nyttovärden

Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 3 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LAS - Lagen om anställningsskydd

Delområde inom arbetsrätten

HR och personal | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 57 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Nyhet

LEAN - Ett naturligt tillstånd

Hur en riktigt bra verksamhet fungerar

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 43 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LEAN - Grundkurs

Förbättringsarbete för din verksamhet

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 4 timmar och 48 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

LEAN inom löneadministration

Effektivisera arbetsmetoder

Ekonomi | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LEAN är bara ett namn

Maximera kundnytta och minimera resursslöseriet

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ledarens möten och samtal

En snabbguide

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Fördjupningskurs

Fördjupa dina kunskaper som ledare

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 53 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Grundkurs

Utveckla din ledarskapskommunikation

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Motivation och riktning

Identifiera medarbetarnas drivkrafter

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ledarskap i skolan och i klassrummet

Skapa förutsättningar för lärande

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 22 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Lär dig allt om lex Sarah

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Licensiering som affärsmöjlighet

Från idé till framgångsrik produkt

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Liftutbildning - Teori

Säkert arbete med liftar

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LinkedIn - Grundkurs

Nätverka i vardagen

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LinkedIn för företag

Marknadsföring och rekrytering

Data och IT | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 58 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LinkedIn och din karriär

Framtidssäkra din karriär via nätverkande

Arbetsmarknad | Data och IT

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Livshanteringsprogrammet

Håll dig ung hela livet

Personlig utveckling

Uppspelningstid 8 timmar och 4 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

LOU - för dig som jobbar inom offentlig sektor

Bli leverantör till offentlig sektor för en dag

Juridik | Offentlig sektor | Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU - Fördjupningskurs

Framgångsrik försäljning till offentlig sektor

Juridik | Offentlig sektor | Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 3 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU - Grundkurs

Förbättra dina affärer med offentlig sektor

Juridik | Offentlig sektor | Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 27 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU på 60 minuter - Introduktionskurs

Regler, försäljning och vinnande anbud

Juridik | Offentlig sektor | Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LSS - Grundkurs

Lagstiftning och praktisk tillämpning

Vård och omsorg

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lyckas med distansundervisningen

Tydlig och personlig pedagogik

Data och IT | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lyckas med webbseminarium

Grundläggande om virtuella möten

Data och IT

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lågaffektivt bemötande

Minska konflikter och utmanande beteenden

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Läkemedelshantering - Grundkurs

Säkerhet och ansvar

Vård och omsorg

Uppspelningstid 27 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Lönehantering 1

Lön - Grundkurs - En uppdatering spelas in under…

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lönehantering 2

Lön - Fördjupningskurs

Ekonomi

Uppspelningstid 2 timmar och 18 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lönsamhetsutveckling - Grundkurs

Så skapar du lönsamhet

Arbetsmarknad | Ekonomi

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Matberoende - En friskare arbetsplats

Orsaker och åtgärder

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal | Personlig utveckling

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Matberoende - Grundkurs

Orsaker och åtgärder

Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

MBL - Medbestämmandelagen

Delområde inom arbetsrätten

HR och personal | Juridik

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Medarbetarskap

Ansvar och motivation

Kommunikation

Uppspelningstid 22 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Medicin - Anatomi och fysiologi

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 3 timmar och 29 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Medicin - Farmakologi

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medmänsklighet i en digital värld

Utmana och omvärdera fördomar

HR och personal | Ledarskap | Skola och pedagogik | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medveten kommunikation för arbetssökande

Rätt kommunikation som bygger på värdet

Arbetsmarknad

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medveten kommunikation för säljare

Bli bättre på att bygga relation

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mental träning för arbetssökande

Rätt attityd ger större möjlighet till jobb

Arbetsmarknad

Uppspelningstid 7 timmar och 36 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

Microsoft Delve - Office 365

Finn rätt person och kompetens

Data och IT

Uppspelningstid 17 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Forms

Skapa formulär

Data och IT

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Microsoft Planner - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Project

Skapa projekt, aktiviteter och rapporter

Data och IT

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Microsoft Publisher

Skapa marknadsföringsmaterial

Data och IT

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Microsoft Stream - Office 365

Intern videokommunikation

Data och IT

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Microsoft Sway - Office 365

Presentations- och designredskap

Data och IT

Uppspelningstid 21 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Teams - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 26 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Yammer - Office 365

Nätverka med kollegor

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Moms - Grundkurs

Moms i praktiken

Ekonomi

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Moralisk stress - Grundkurs för chefer

Vad chefer behöver veta

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare

Vad medarbetare behöver veta

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Motiverande samtal vid förändringsarbete

Om förändringsprocesser och hur de uppmuntras

HR och personal | Kommunikation | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Måltidens betydelse inom äldreomsorg

Skapa trivsamma måltider

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Externt, strategiskt arbete

Spegla omvärlden internt, bli relevant externt

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Internt, strategiskt arbete

Få effekt av ditt mångfaldsarbete

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete

Att bygga en stark arbetsplatskultur

Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 26 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Neuropsykiatriska diagnoser

Förhållningssätt och bemötande i vardagen

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nutrition och kostråd för äldre

Motverka undernäring

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ny som chef

Grundkurs i ledarskap och coachning

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Inkluderande och språkstödjande undervisning

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 3 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Nyckeltal inom lönehantering

Analysera och effektivisera verksamheten

Ekonomi

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Anställd i kommunalt bolag

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Att vara offentligt anställd

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar det i Sverige

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar en kommun

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar en region

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig sektor

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Office 365 - Introduktionskurs

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

OneNote 2016 - Grundkurs

Tidsbesparande struktureringsverktyg

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

OneNote Online - Office 365

Samarbeta i OneNote

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Organisation och styrning

Strategisk målstyrning, KPI:er, daglig styrning

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Orka! Passion som drivkraft

Motivationsstrategier

Personlig utveckling

Uppspelningstid 48 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Orosanmälan - Grundkurs

Vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa…

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Outlook 2016 - Grundkurs

Effektivare e-postanvändning

Data och IT

Uppspelningstid 48 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Palliativ vård

Smärtlindring och omvårdnad

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 10 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Pedagogik - Grundkurs för lärare

Ledarskap i skolan

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Penningtvättslagen - Grundkurs

Allmänt regelverk för hantering av kunders tillgångar…

Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 17 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Penningtvättslagen - Grundkurs för advokater och jurister

Särregler för advokatbyråer

Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Personal - från en kostnad till en intäktsdrivande faktor

Affärsutveckling genom humankapital

Ekonomi | HR och personal | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Personlig assistans - Fördjupningskurs

Utmana dina föreställningar

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 19 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Personlig assistans - Grundkurs

Yrkesrollen i praktiken

LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Personligt ledarskap

Skapa mer flyt i verksamheten

Ledarskap | Personlig utveckling

Uppspelningstid 3 timmar och 28 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Perspektiv på hälsa

Salutogent förhållningssätt

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 45 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Power Automate och Forms - Microsoft 365

Skapa flöden i Microsoft 365

Data och IT

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Power BI Desktop - Grundkurs

Visualisera data

Data och IT

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

PowerPoint 2016 - Grundkurs

Skapa professionella bildspel och presentationer

Data och IT

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

PowerPoint Online - Office 365

Samarbeta i PowerPoint

Data och IT

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

PR - Grundkurs

Lär dig få ut ditt budskap via media

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Processförsäljning

Nöjda parter i alla led

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Processkartläggning

När alla ser samma bild blir allt enklare

Produktion och logistik

Uppspelningstid 41 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Produktionsekonomi

Grundläggande kalkylering

Ekonomi | Produktion och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 10 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur

Konfliktreducerande metoder

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder

Om rätten att skydda liv, hälsa och egendom

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering

Lösningsfokuserat synsätt

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk

Undvika, avvärja och hantera angrepp

Arbetsmiljö och säkerhet

Uppspelningstid 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Projektledning - Grundkurs

Ledarskap, roller och ansvar

Ledarskap

Uppspelningstid 2 timmar och 9 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Projektledning - Fördjupningskurs

Agila metoder

Ledarskap

Uppspelningstid 3 timmar och 9 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Psykosocial arbetsmiljö

Ökad prestation genom ökad trivsel

Arbetsmiljö och säkerhet | HR och personal

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Reklamköpare

Bli en riktigt bra reklamköpare

Sälj och marknad

Uppspelningstid 2 timmar och 35 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Relationsförsäljning

Lär känna kunden

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 29 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyhet

Retorik - Grundkurs för chefer och ledare

Motivera via tydliga budskap

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Retorik - Grundkurs för ekonomer inom offentlig sektor

Kommunicera ekonomisk information

Ekonomi | Kommunikation | Offentlig sektor

Uppspelningstid 1 timme och 40 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Retorik - Grundkurs för ekonomer inom privat sektor

Kommunicera ekonomisk information

Ekonomi | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Retorik - Grundkurs för säljare

Kommunikation för ökad försäljning

Sälj och marknad

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Retorik - Konsten att övertyga

Presentationer som engagerar

Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning