Utbildningskatalog

Nöjd kund-garanti

Du får tillgång till flera olika utbildningstjänster vid köp av abonnemang.
Klicka på knappen för att kontakta oss för rådgivning och beställning.

5S - Grundkurs

Effektivare, tryggare och trivsammare arbetsmiljö

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

6 Sigma Green Belt

Förbättringsarbete i hela verksamheten

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 8 timmar och 6 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

6 Sigma White Belt

Grundläggande förbättringsarbete

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

ABC - Akutsjukvård

Hjärt- och lungräddning

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 21 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Account Manager

Utveckla affärer som storkundssäljare

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Adobe InDesign - Grundkurs

InDesign från början

Data och IT

Uppspelningstid 3 timmar och 17 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Affärsengelska - Grundkurs

Internationella affärsmöten

Kommunikation | Språk

Uppspelningstid 2 timmar och 16 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

Underlätta brukarens kommunikation

Bemötande | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Alkohol och droger - Identifiera och agera

Grundkurs för chefer

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 7 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Alkohol och droger - Om dig och din omgivning

Grundkurs för medarbetare

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Medarbetarskap

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan

Framgångsrika metoder

Arbetsmarknad | Hälso- och värdegrundsarbete | Mångfald och jämställdhet | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Allergiframkallande kemiska produkter

Riskbedömning och skyddsåtgärder

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Allmän basal handhygien och smittspridning

Hygienrutiner för alla

Hälso- och värdegrundsarbete | Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 12 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Allmän IT-kunskap

Praktisk grundkurs

Data och IT | Säkerhet

Uppspelningstid 2 timmar och 15 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Anhörigperspektivet inom personlig assistans

Att vårda anhöriga

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Mångfald och jämställdhet | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsmiljö - Grundkurs

Previas stora grundkurs i arbetsmiljö

Arbetsmiljö | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Medarbetarskap

Uppspelningstid 3 timmar och 4 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Arbetsmiljö (2015:4) - Introduktionskurs

Introduktion med senaste lagstiftningen

Arbetsmiljö | Juridik | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsplatslärande

Förutsättningar och delaktighet

LSS | Medarbetarskap | Pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Arbetsrätt

Lär dig hantera arbetsrätten i praktiken

Juridik

Uppspelningstid 3 timmar och 34 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Aspergers syndrom ur två perspektiv

Från problematik till framgång

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Mångfald och jämställdhet | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att agera som ett proffs framför kameran

Lär dig kamerateknik

Kommunikation | Pedagogik

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamheter

Socialstyrelsens rekommendationer och råd

Bemötande | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att leda i förändring utifrån kund, affär och människa

Nå full effekt genom strategisk samverkan

Affärsutveckling | Ledarskap | Projekt

Uppspelningstid 2 timmar och 52 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att leda och samordna utan att vara chef

Ledarskap för ickeledare och projektledare

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att leda utan att förlora din identitet

Ledarutbildningen de flesta chefer saknat

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att skapa en organisationsarena för skolutveckling

Strukturerat utvecklings- och kvalitetsarbete

Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Att undervisa elever med NPF

Stödinsatser på olika nivåer

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Mångfald och jämställdhet | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 33 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Att öka försäljningen på din hemsida

Bli expert på konvertering

Affärsutveckling | Data och IT | Försäljning

Uppspelningstid 2 timmar och 43 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Avtalsrätt och köprätt

Förstå avtals utformning och innebörd

Försäljning | Inköp | Juridik

Uppspelningstid 3 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

BAM - Bättre arbetsmiljö

Grundkurs för chefer och skyddsombud

Arbetsmiljö | Bemötande | Säkerhet

Uppspelningstid 2 timmar och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter

Att verka för barns rättigheter

Hälso- och värdegrundsarbete | Juridik | LSS | Mångfald och jämställdhet | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Basala hygienrutiner

Smitta och smittspridning

Äldreomsorg | LSS | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bedömning av och för lärande

Bedömningsstrategier

Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Belastningsergonomi och lyftteknik för vård- och omsorgspersonal

Bibehåll hälsa genom hela livet

Äldreomsorg | Hälso- och värdegrundsarbete | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 19 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bemötande för offentlig sektor

Bättre tjänsteutövning

Bemötande | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 39 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bemötande vid demenssjukdom

Jag-stödjande förhållningssätt

Äldreomsorg | Bemötande | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beroendelära - Grundkurs

Identifiera och behandla beroendeproblematik

Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Personlig assistans | Säkerhet | Vård och omsorg

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Betygssättning och elevinformation

Formativa och summativa bedömningar

Skola

Uppspelningstid 1 timme och 55 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Bli en bra utbildare

Få deltagare att använda nya kunskaper

Pedagogik | Retorik

Uppspelningstid 4 timmar och 29 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Bokföring - Fördjupningskurs

Fördjupa dina kunskaper i bokföring

Ekonomi

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokföring - Grundkurs

Grunder i löpande bokföring

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslut - Aktiebolag

Upprätta bokslut i aktiebolag

Ekonomi

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslut - Enskild firma och handelsbolag

Upprätta bokslut i enskild firma och handelsbolag

Ekonomi

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bokslutsdispositioner

Enskild firma och aktiebolag

Ekonomi

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Business Behavior

Uppför dig - eller tappa affären

Affärsutveckling | Kommunikation | Kundvård och service

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Butikssäljare 1 - Merförsäljning och kundvård

Det lyhörda kundbemötandet

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Butikssäljare 2 - Kundkategorisering

Välj att öka din lönsamhet

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Byggarbetsmiljösamordning Grund Bas P och Bas U

Systematiskt arbetsmiljöarbete i byggbranschen

Arbetsmiljö | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 26 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Bättre bemötande i asylprocessen

För dig som möter asylsökande eller nyanlända

Arbetsmarknad | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Mångfald och jämställdhet | Språk

Uppspelningstid 4 timmar och 12 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Bättre bemötande vid psykisk ohälsa

Att vara sjuk är det nya friska

Äldreomsorg | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Skola | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Coachande ledarskap

Finn dina medarbetares drivkrafter

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Corporate Health Responsibility

Hälsoorienterat ledarskap

Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

CSR och hållbarhet

Små och medelstora företag

Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Demens - Grundkurs

Utredning, symptom och åtgärder

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknad

Utveckla individer mot arbetsgivares behov

Arbetsmarknad | Pedagogik | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Den svenska mutlagstiftningen - Grundkurs

Risken för mutor i offentlig och privat sektor

Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Det coachande ledarskapet

Lösningsfokuserat förhållningssätt

Kommunikation

Uppspelningstid 28 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Det viktiga samtalet

Före, under och efter samtalet

Kommunikation

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Digitala verktyg i undervisningen

Digitalisering för lärare

Data och IT | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Diplomerad mötesledare

Lär dig leda möten som engagerar

Affärsutveckling | Bemötande | Mötesteknik

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

DISC - Sätt färg på dig och din omgivning

Grundkurs i DISC

Bemötande | Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Effective cross-cultural communication for project managers

Visible and invisible culture

Kommunikation | Projekt | Språk

Uppspelningstid 2 timmar | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektiv e-postkommunikation

Ta kommando över mejlen

Data och IT | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation

Motiverande studieteknik och ökad inlärning

Bemötande | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektiv kommunikation

Nå framgång genom bättre kommunikation

Bemötande | Kommunikation

Uppspelningstid 2 timmar och 38 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektivitet, förluster och mätetal

Systematiskt förbättringsarbete

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 3 timmar och 15 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Effektivt ledarskap - uppdrag mellanchef

Vad påverkar din vardag som chef

Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ekologiskt hållbar utveckling - Grundkurs

För offentliga organisationer och ESF-projekt

Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ekonomi - Grundkurs

Lär dig grunderna i företagsekonomi

Ekonomi

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Enterprise Risk Management - Grundkurs

Företagsövergripande riskhantering

Affärsutveckling | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Entreprenörskap och ledarskap

Värderingar, drivkrafter och visioner

Ledarskap | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ergonomi - Grundkurs

Hållbar god hälsa

Arbetsmiljö | Ergonomi | Hälso- och värdegrundsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ergonomi - Grundkurs för personliga assistenter

Hållbar hälsa för dig som personlig assistent

Arbetsmiljö | Ergonomi | Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Personlig assistans

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Etik och människans livsvillkor

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Excel - Grundkurs

Underlätta arbetet med användbara funktioner

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel - Fördjupningskurs

Lär dig mer om kalkylprogrammet

Data och IT

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excel Online - Office 365

Samarbeta i Excel

Data och IT

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Excellence i förhandling

Psykologin bakom förhandling

Bemötande | Förhandling | Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 9 timmar och 35 minuter | Motsvarar 5 dagar lärarledd utbildning

Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Grundläggande förlustkartläggning

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 28 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Feedback

Tydlig, förstärkande återkoppling

Feedback

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

FMEA

Failure Mode and Effect Analysis

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Regelverk och praktisk tillämpning

Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Framgångsrika kundmöten

Anpassad kundkommunikation

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 41 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Framgångsrika undervisningsstrategier

Så inkluderar du alla

Bemötande | Ledarskap | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 49 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Fältsäljare

Uppsökande B2B-försäljning

Försäljning

Uppspelningstid 2 timmar och 58 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Fältsäljaren - Yrkesintroduktion

Lär dig verka framgångsrikt som fältsäljare

Försäljning

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förbättringskompetens

Påverkansmöjligheter och olika faser av mognad

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 18 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Förbättringsplanering

Struktur och målsättning

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 34 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Företagsformer

För- och nackdelar

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förflyttnings- och lyftteknik - Introduktionskurs

Förbättrad ergonomi inom LSS

Äldreomsorg | Ergonomi | Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Förhandling i krissituationer

Hantera hot och farliga lägen

Bemötande | Förhandling | Kommunikation | Säkerhet

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förhandlingspsykologi - Grundkurs

Att alltid få ut det bästa av situationen

Bemötande | Förhandling | Försäljning | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förhandlingsteknik - Grundkurs

Förhandlingsteknik i praktiken

Bemötande | Förhandling | Försäljning | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Försäljning av konsulttjänster

Låt konsultkåren bidra med säljaktiviter

Försäljning

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Försäljning i toppklass - Individuell säljutveckling

Utveckla dig till en mästersäljare

Försäljning

Uppspelningstid 4 timmar och 35 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Försäljning via servicetekniker

Serviceteknikerna, din säljande organisation

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förändringsledning - Grundkurs

Operativt förändringsarbete i praktiken

Bemötande | Ledarskap | Projekt

Uppspelningstid 1 timme och 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Förändringsprocesser i skolan

Lärandebaserad skolutveckling

Ledarskap | Pedagogik | Projekt | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

GDPR - Dataskyddsförordningen - ur ett tekniskt perspektiv

Grundprinciperna för tekniskt ansvariga

Data och IT | Kundvård och service | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 55 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

GDPR - DSF - EU:s dataskyddsförordning

Förslag till kompletteringslagstiftning

Data och IT | Juridik | Kundvård och service | Säkerhet

Uppspelningstid 6 timmar och 41 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

GDPR i praktiken

För små och medelstora företag

Data och IT | Juridik | Kundvård och service | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Genomförandeplan - Grundkurs

Individens behov och önskemål i centrum

Bemötande | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Analytics - Grundkurs

Låt hemsidan stödja dina affärsmål

Affärsutveckling | Data och IT | Kundvård och service | Marknadsföring

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Classroom för lärare

Skapa kursrum och studiematerial

Data och IT | Skola

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Dokument - Grundkurs

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Kalkylark - Grundkurs

Dela och samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 14 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Google Presentationer - Grundkurs

Kreativa presentationer

Data och IT | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundläggande brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete

Arbetsmiljö | Säkerhet

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Grundläggande fallskyddsteori

Säkert arbete på höjd

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

HBTQ Diplomering

Respektfullt bemötande i vardagen

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | Mångfald och jämställdhet

Uppspelningstid 1 timme och 10 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hitta ny inspiration i ditt jobbsökande

Framgångsrik, lösningsorienterad försäljning

Arbetsmarknad | Kommunikation | Marknadsföring | Personlig utveckling

Uppspelningstid 2 timmar och 8 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Hot och våld - Grundkurs

Mental förberedelse och krishantering

Äldreomsorg | Bemötande | LSS | Personlig assistans | Säkerhet | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbar kommunikation - Grundkurs för chefer

Coachande förhållningssätt

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbarhet och CSR

Att göra affären och världen mer hållbar

Affärsutveckling | Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Hållbarhetsredovisning - Grundkurs

Hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen…

Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser

Aktiva åtgärder och medvetenhet kring normer

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 4 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Icke-diskriminering och likabehandling för offentliga organisationer och ESF-projekt

Aktiva åtgärder och medvetenhet kring normer

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Immaterialrätt - Grundkurs

Lär dig förstå immaterialrätten

Juridik

Uppspelningstid 2 timmar och 10 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Innesäljare

Lär dig verka framgångsrikt som innesäljare

Försäljning

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Insiktsförsäljning

Hur du förblir relevant idag och i framtiden

Försäljning

Uppspelningstid 2 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Internetmarknadsföring - Grundkurs

De fyra marknadsföringsmetoderna

Data och IT | Marknadsföring

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

IT- och informationssäkerhet

Risktänkande och informationshantering

Data och IT | Säkerhet

Uppspelningstid 2 timmar och 15 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

IT-säkerhet - Grundkurs för anställda

Säkrare hantering av känslig information

Data och IT | Säkerhet

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobba smart

Prioritera och planera effektivare

LEAN och förbättringsarbete | Mötesbokning | Personlig utveckling

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobbmatchad införsäljning

Skapa dina egna jobb

Arbetsmarknad | Försäljning | Marknadsföring | Medarbetarskap | Personlig utveckling

Uppspelningstid 2 timmar och 27 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Jämställdhet för arbetsplatser

Jämställdhetsarbete inom privat sektor

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 7 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt

Jämställdhetsintegrering i offentlig sektor

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

K2 Årsredovisning

Bokföringsnämndens vägledning

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

KAM - Key Account Management

Lyckas med värdeförsäljning

Förhandling | Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 2 timmar och 25 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

KAM - Key Account Manager

Lär dig verka framgångsrikt som KAM

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 1 timme och 28 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Klagomålshantering - Grundkurs

Vänd arga kunder till bra relationer

Kundvård och service

Uppspelningstid 1 timme och 47 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Klagomålshantering - Lagar, regler och beteenden inom bank, finans och försäkring

Eiopa, Solvens II och medarbetarnas beteende

Juridik | Kundvård och service

Uppspelningstid 48 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Klagomålshantering och konsumentskydd - Grundkurs

Hantera lagkraven samtidigt som kundnöjdhet ökar

Juridik | Kundvård och service

Uppspelningstid 42 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Knowledge Management

Kartlägg och bibehåll kompetens

Affärsutveckling | LEAN och förbättringsarbete | Miljö- och hållbarhetsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kollegialt lärande

genom pedagogisk handledning och lärande samtal

Kommunikation | Medarbetarskap | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kollegialt samarbete och lärande

Att handleda pedagoger

Medarbetarskap | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation - Grundkurs

Ökad förståelse och anpassad kommunikation

Bemötande | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation - Så når du ut i media

Effektiv PR

Kommunikation | Marknadsföring

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation - Så påverkar du politiker och myndigheter

Effektiv lobbyism

Kommunikation

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation mellan vuxna och unga

Ramar, intentioner och balans mellan jag och du

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | Personlig utveckling | Skola | Vård och omsorg

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kommunikation och feedback

Att bryta negativa kommunikationsmönster

Bemötande | Feedback | Kommunikation | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kompetensutveckling i omställningssituationer

Stärk dina meriter på arbetsmarknaden

Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 49 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Konflikthantering - Grundkurs

Lär dig konstruktiv konfliktlösning

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 15 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konflikthantering och beteendeförändring i skolan

Hantera konflikter, hot, kriser och väpnat våld

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap | Pedagogik | Säkerhet | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 30 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Konflikthantering och medling - Grundkurs

Orsaker, strategier och åtgärder vid konflikter

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 27 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konkurrenskraftig produktion

Produktionsutveckling och ökad lönsamhet

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Konsumentköplagen - Grundkurs

Rättigheter och skyldigheter enligt KKL

Försäljning | Juridik | Kundvård och service

Uppspelningstid 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Krishantering och kriskommunikation

Trygg intern och extern kommunikation

Arbetsmiljö | Kommunikation | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Krisstöd inom arbetsmiljö

Att möta människor under eller efter en kris

Arbetsmiljö | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 1 minut | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kundbemötande

Att fokusera på kunden till 100 procent

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 2 timmar och 6 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Kundfokus

Skapa kundvärde och hållbara resultat

Kommunikation | Kundvård och service | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Kundservice och merförsäljning

Bemötande som skapar kundlojalitet

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

7 kvalitetsverktyg

Användbar verktygslåda

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lager och logistik - Fördjupningskurs

Nyckeltal

Ekonomi | Inköp | Lager och logistik

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lager och logistik - Grundkurs

Inköp, produktion och distribution

Ekonomi | Inköp | Lager och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lagerstyrning - Fördjupningskurs

Prognoser och anskaffningsstrategier

Ekonomi | Lager och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lagerstyrning - Grundkurs

Lagerfunktioner och nyttovärden

Lager och logistik

Uppspelningstid 1 timme och 3 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LEAN - Ett naturligt tillstånd

Struktur för förbättringsarbete

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 43 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LEAN - Grundkurs

Förbättringsarbete för din verksamhet

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 4 timmar och 48 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

LEAN inom löneadministration

Effektivisera arbetsmetoder

Ekonomi | LEAN och förbättringsarbete | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LEAN är bara ett namn

Maximera kundnytta och minimera resursslöseriet

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 13 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ledarens kommunikativa verktygslåda

Kommunikativt ledarskap

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 3 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Fördjupningskurs

Fördjupa dina kunskaper som ledare

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 53 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Grundkurs

Utveckla din ledarskapskommunikation

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ledarskap - Motivation och riktning

Identifiera medarbetarnas drivkrafter

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ledarskap i skolan och i klassrummet

Skapa förutsättningar för lärande

Bemötande | Kommunikation | Ledarskap | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 22 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Lär dig allt om Lex Sarah

Äldreomsorg | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Licensiering som affärsmöjlighet

Från idé till framgångsrik produkt

Affärsutveckling | Ekonomi | Förhandling | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Liftutbildning - Teori

Säkert arbete med liftar

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LinkedIn - Grundkurs

Nätverka i vardagen

Arbetsmarknad | Data och IT | Marknadsföring

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LinkedIn och din karriär

Framtidssäkra din karriär via nätverkande

Arbetsmarknad | Data och IT | Marknadsföring

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Livshanteringsprogrammet

Håll dig ung hela livet

Hälso- och värdegrundsarbete | Personlig utveckling

Uppspelningstid 8 timmar och 4 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

LOU - Bli leverantör till offentlig sektor för en dag

Att vara säljare till offentlig sektor

Förhandling | Försäljning | Inköp | Juridik

Uppspelningstid 2 timmar och 12 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU - Fördjupningskurs

Framgångsrik försäljning för chefer

Förhandling | Försäljning | Inköp | Juridik

Uppspelningstid 2 timmar och 3 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU - Försäljning via offentlig upphandling

Spelet och juridiken kring offentlig upphandling

Förhandling | Försäljning | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 16 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LOU - Grundkurs

Förbättra dina affärer med offentlig sektor

Förhandling | Försäljning | Inköp | Juridik

Uppspelningstid 2 timmar och 42 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

LOU - Introduktionskurs

LOU på 60 minuter

Förhandling | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

LSS - Grundkurs

Lagstiftning och praktisk tillämpning

Bemötande | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Lågaffektivt bemötande

Minska konflikter och utmanande beteenden

Bemötande | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Läkemedelshantering - Grundkurs

Säkerhet och ansvar

Äldreomsorg | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 27 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Lönehantering 1

Lön - Grundkurs

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lönehantering 2

Lön - Fördjupningskurs

Ekonomi

Uppspelningstid 2 timmar och 18 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Lönsamhetsutveckling - Grundkurs

Så skapar du lönsamhet

Affärsutveckling | Ekonomi

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Matberoende - En friskare arbetsplats

Orsaker och åtgärder

Hälso- och värdegrundsarbete

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Matberoende - Grundkurs

Orsaker och åtgärder

Hälso- och värdegrundsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 5 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medarbetarskap

Ansvar och motivation

Medarbetarskap

Uppspelningstid 22 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Medicin - Anatomi och fysiologi - Grundkurs

Ingår i Vård- och omsorgsprogrammet

Vård och omsorg

Uppspelningstid 3 timmar och 29 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Medicin - Farmakologi - Grundkurs

Läran om läkemedel

Vård och omsorg

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medmänsklighet i en digital värld

Utmana och omvärdera fördomar

Bemötande | Data och IT | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | Mångfald och jämställdhet | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medveten kommunikation för arbetssökande

Rätt kommunikation som bygger på värdet

Arbetsmarknad | Bemötande | Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Medveten kommunikation för säljare

Bli bättre på att bygga relation

Bemötande | Försäljning | Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mental träning för arbetssökande

Rätt attityd ger större möjlighet till jobb

Arbetsmarknad | Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 7 timmar och 36 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

Microsoft Delve

Finn rätt person och kompetens

Data och IT

Uppspelningstid 17 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Planner - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Stream

Intern videokommunikation

Data och IT

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Microsoft Sway - Office 365

Presentations- och designredskap

Data och IT

Uppspelningstid 21 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Teams - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 26 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Microsoft Yammer

Nätverka med kollegor

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Moms - Grundkurs

Moms i praktiken

Ekonomi

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Moralisk stress - Grundkurs för chefer

Vad chefer behöver veta

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | LSS | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Moralisk stress - Grundkurs för medarbetare

Vad medarbetare behöver veta

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Medarbetarskap | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Motiverande samtal vid förändringsarbete

Om förändringsprocesser och hur de uppmuntras

Äldreomsorg | Bemötande | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 33 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Måltidens betydelse inom äldreomsorg

Skapa trivsamma måltider

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Externt, strategiskt arbete

Spegla omvärlden internt, bli relevant externt

Affärsutveckling | Hälso- och värdegrundsarbete | Kundvård och service | Mångfald och jämställdhet

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Internt, strategiskt arbete

Få effekt av ditt mångfaldsarbete

Affärsutveckling | Hälso- och värdegrundsarbete | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete

Att bygga en stark arbetsplatskultur

Affärsutveckling | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och jämställdhet

Uppspelningstid 1 timme och 26 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Neuropsykiatriska diagnoser

Förhållningssätt och bemötande i vardagen

Bemötande | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nutrition och kostråd för äldre

Motverka undernäring

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 50 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ny som chef

Grundkurs i ledarskap och coachning

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Inkluderande och språkstödjande undervisning

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | Mångfald och jämställdhet | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 3 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Nyckeltal inom lönehantering

Analysera och effektivisera verksamheten

Affärsutveckling | Ekonomi

Uppspelningstid 47 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Anställd i kommunalt bolag

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Att vara offentligt anställd

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Lagar, offentlighet och sociala medier i kommunen

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 30 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Politisk styrning och myndighetsutövning i kommunen

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar det i Sverige

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 37 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar en kommun

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Offentlig verksamhet - Så fungerar en region

Utbildning för offentlig verksamhet

Offentlig verksamhet

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Office 365 - Introduktionskurs

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Jobba effektivt med Office 365

Tips och tricks

Data och IT

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

OneNote - Grundkurs

Tidsbesparande struktureringsverktyg

Data och IT

Uppspelningstid 25 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

OneNote Online - Office 365

Samarbeta i OneNote

Data och IT

Uppspelningstid 24 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Organisation och styrning

Delaktighet som främjar företagets mål

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Orosanmälan - Grundkurs

Vid misstanke eller vetskap om att ett barn far illa…

Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 19 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4

Arbetsmiljö | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Outlook - Grundkurs

Effektivare e-postanvändning

Data och IT | Mötesbokning

Uppspelningstid 48 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Pedagogik - Grundkurs för lärare

Ledarskap i skolan

Ledarskap | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Penningtvättslagen - Grundkurs

Allmänt regelverk för hantering av kunders tillgångar…

Ekonomi | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 17 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Penningtvättslagen - Grundkurs för advokater och jurister

Särregler för advokatbyråer

Ekonomi | Juridik

Uppspelningstid 1 timme och 11 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Personlig assistans - Fördjupningskurs

Utmana dina föreställningar

Arbetsmiljö | Bemötande | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 2 timmar och 19 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Personlig assistans - Grundkurs

Yrkesrollen i praktiken

Bemötande | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Personligt ledarskap

Skapa mer flyt i verksamheten

Kommunikation | Personlig utveckling

Uppspelningstid 3 timmar och 28 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Perspektiv på hälsa

Salutogent förhållningssätt

Hälso- och värdegrundsarbete | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 45 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Power BI Desktop - Grundkurs

Visualisera data

Data och IT

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

PowerPoint - Grundkurs

Skapa professionella bildspel och presentationer

Data och IT

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Designa med PowerPoint

Minnesvärda presentationer

Data och IT | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 18 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

PowerPoint Online - Office 365

Samarbeta i PowerPoint

Data och IT

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

PR - Grundkurs

Lär dig få ut ditt budskap via media

Marknadsföring

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Produktionsekonomi

Grundläggande kalkylering

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme och 10 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Förståelse för konfliktens natur

Konfliktreducerande metoder

Bemötande | Kommunikation | Säkerhet

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Lagstöd för ansvarsfrihetsgrunder

Om rätten att skydda liv, hälsa och egendom

Bemötande | Juridik | Säkerhet

Uppspelningstid 52 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Mental förberedelse och aktiv stresshantering

Lösningsfokuserat synsätt

Arbetsmiljö | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Personlig utveckling | Säkerhet

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Professionell konflikthantering - Taktiskt säkerhetstänk

Undvika, avvärja och hantera angrepp

Bemötande | Säkerhet

Uppspelningstid 32 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Projektledning - Fördjupningskurs

Ta projektledarskapet till nästa nivå

Ledarskap | Projekt

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Projektledning - Grundkurs

Lär dig att framgångsrikt leda projekt

Ledarskap | Projekt

Uppspelningstid 1 timme och 54 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Psykosocial arbetsmiljö

Ökad prestation genom ökad trivsel

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Medarbetarskap

Uppspelningstid 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Reklamköpare

Bli en riktigt bra reklamköpare

Inköp | Marknadsföring

Uppspelningstid 2 timmar och 35 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Relationssäljare

Lär dig bli en relationssäljare

Försäljning | Kundvård och service

Uppspelningstid 1 timme och 1 minut | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Retorik - Grundkurs för chefer och ledare

Motivera via tydliga budskap

Ledarskap | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 56 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Retorik - Grundkurs för ekonomer inom offentlig sektor

Kommunicera ekonomisk information

Ekonomi | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 40 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Retorik - Grundkurs för ekonomer inom privat sektor

Kommunicera ekonomisk information

Ekonomi | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Retorik - Grundkurs för säljare

Kommunikation för ökad försäljning

Försäljning | Kundvård och service | Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Retorik - Konsten att övertyga

Presentationer som engagerar

Retorik

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Retorik och framförandeteknik - Grundkurs

Lär dig göra ett bra anförande

Retorik

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Risk- och kontinuitetshantering i praktiken

Vägen till en störningsfri verksamhet

LEAN och förbättringsarbete | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 29 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Rotorsaksanalyser

Kartlägg och åtgärda problem

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Grundkurs för chefer och skyddsombud

Arbetsmiljö | Bemötande | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Sekretess inom LSS och SoL

Från tystnadsplikt till etik

Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Service i toppklass

Utvecklas i din serviceförmåga

Kundvård och service

Uppspelningstid 1 timme och 51 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

SharePoint Online - Office 365

Samarbeta online

Data och IT

Uppspelningstid 26 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Sinnesstimulering för personer med minnessjukdom

Äldreomsorg | Bemötande | Kommunikation | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 minut | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Skatt - Grundkurs

Skattesystemets uppbyggnad

Ekonomi

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Skola på vetenskaplig grund och forskningsbaserat lärande

Från teori till praktik

Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 29 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Skolans roll för tro, hopp och arbetsglädje - så möter vi framtidens arbetsmarknad

Strategier kring förändringsbenägenhet

Arbetsmarknad | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Skydds- och begränsningsåtgärder

Samhällsuppbyggande åtgärder

Bemötande | Kommunikation | Säkerhet | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 23 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Skype för företag

Chatt, röst- och videosamtal

Data och IT

Uppspelningstid 41 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Slutna utrymmen - Teori

Lagar, risker, åtgärder och planering

Arbetsmiljö | Säkerhet

Uppspelningstid 1 timme och 3 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

SMED - Reducera ställtider

Effektivt verktyg i förbättringsarbete

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 24 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Smärta hos äldre - Grundkurs

Varför är det komplext och vad bör du tänka på…

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Smärtanalys - Hur du går tillväga

Att bemöta och hjälpa människor med smärta

Äldreomsorg | Bemötande | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 12 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Social dokumentation - Grundkurs

Dokumentation inom LSS- och SoL-verksamheter

Äldreomsorg | Juridik | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Solution Selling

Lär dig sälja lösningsorienterat

Försäljning

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Sorgebearbetning - Grundkurs

Bli ett bättre stöd i vardagen

Äldreomsorg | Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Vård och omsorg

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Starta eget

Råd för nya företagare

Affärsutveckling | Ekonomi

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Strategiskt LEAN-ledarskap - Hoshin Kanri

Organisationens utmaningar och mål

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 17 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Stresshantering och meditation - Grundkurs

Jobba bättre med mindre stress

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 6 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Stresshantering och mental ergonomi

Prestation och välmående

Arbetsmiljö | Ergonomi | Hälso- och värdegrundsarbete | Personlig utveckling

Uppspelningstid 1 timme och 22 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Stresshantering och utmattningssyndrom för vårdpersonal

Tolka signaler och verka förebyggande

Arbetsmiljö | Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Studieteknik - Grundkurs

Studieteknik för elever

Pedagogik | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 48 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Styrelsearbete - Grundkurs

Regler och råd för framgångsrikt arbete

Kommunikation | Ledarskap

Uppspelningstid 1 timme och 2 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Svåra samtal

Samtalsrummens förhållningssätt

Bemötande | Kommunikation

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Sårbehandling för undersköterskor och omsorgspersonal

Bedömning, behandling och dokumentation

Äldreomsorg | Vård och omsorg

Uppspelningstid 1 timme och 57 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Särskilda frågor vid företagsöverlåtelser

Advokaters rådgivning vid företagsöverlåtelser

Juridik

Uppspelningstid 2 timmar och 20 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Särskilt begåvade barn och unga - Grundkurs för förskola och skola

Kännetecken, utmaningar och strategier

Bemötande | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 2 timmar och 23 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

TAK-OEE

Att mäta tidseffektivitet

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Teamarbete

Skapa framgångsrika samarbeten

Bemötande | LEAN och förbättringsarbete | Medarbetarskap

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Telesales

Verka framgångsrikt som telefonförsäljare

Försäljning

Uppspelningstid 1 timme och 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Tillgänglighet - Introduktionskurs

En verksamhet för alla samt ESF-projekt

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Mångfald och jämställdhet | Personlig assistans

Uppspelningstid 31 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Trakasserier och sexuella trakasserier

Förebyggande arbete och hantering

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Ledarskap | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Träning för personer med funktionsvariation

Hälsofrämjande och motiverande åtgärder

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | LSS | Mångfald och jämställdhet | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 43 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Träning och rörelse för seniorer

Förebygg och behandla sjukdomstillstånd

Äldreomsorg | Hälso- och värdegrundsarbete | Vård och omsorg

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Tvärfunktionella förbättringsteam

Effektivare arbetsgrupper

LEAN och förbättringsarbete | Medarbetarskap

Uppspelningstid 2 timmar och 1 minut | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Underhåll, service och driftsäkerhet

Rotorsaker och förebyggande insatser

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 4 timmar och 51 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Undervisning och inlärning utifrån hjärnan

Undervisning som motiverar tänkande

Pedagogik | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Uppkopplad eller avkopplad inom vården

Att vara härvarande

Bemötande | Data och IT | Hälso- och värdegrundsarbete | Kommunikation | LSS | Personlig assistans | Personlig utveckling | Vård och omsorg

Uppspelningstid 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Vad är bra undervisning?

Undervisningskvalitet och kvalitetsutveckling

Ledarskap | Pedagogik | Skola

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

10 vanliga nyckeltal

Verktyg för ekonomisk analys

Ekonomi

Uppspelningstid 40 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Varumärkesstrategi

Lev din dröm, bygg ditt varumärke

Marknadsföring

Uppspelningstid 2 timmar och 16 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Virtuella möten

Konkreta tips för distansmöten som ger effekt

Data och IT | Mötesteknik

Uppspelningstid 46 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Värdeflödesanalys

Att ringa in förbättringsområden

LEAN och förbättringsarbete

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Värdefull feedback i skolans värld

Ökad inre motivation, lärande och välmående

Bemötande | Feedback | Ledarskap | Medarbetarskap | Pedagogik | Personlig utveckling | Skola

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Värdefull feedback inom näringslivet

För ökat välmående och bättre prestationer

Bemötande | Feedback | Ledarskap | Medarbetarskap | Personlig utveckling

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Värdegrundsarbete - Grundkurs

Lev er värdegrund och gör lönsammare affärer

Bemötande | Hälso- och värdegrundsarbete | Mångfald och jämställdhet | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 44 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Värderingsstyrd rekrytering som affärsstrategi

Attrahera de bästa medarbetarna

Affärsutveckling | Arbetsmarknad | Ledarskap | Medarbetarskap

Uppspelningstid 1 timme och 52 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning