Bemötande för offentlig sektor

Bemötande för offentlig sektor

Bemötande för offentlig sektor

Bemötande | Kommunikation | 1 timme och 39 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bemötande för offentlig sektor riktar sig till dig som arbetar inom kommun eller myndighet. Utbildningen behandlar vikten av ömsesidig förståelse i mötet med kunder, ger insikter om attityder, råd kring verbal och icke-verbal kommunikation och hur du bemöter kritik på ett konstruktivt och professionellt sätt.

Utbildningen bör ses som en basutbildning för alla chefer och medarbetare inom offentlig sektor som har kontakt med medborgare och bör ses som obligatorisk för dig som i din yrkesroll utför någon form av myndighetsutövning.

Innehåll

  • Att förstå kundens fokus och kommunicera på ett sätt som kunden förstår
  • Intern och extern kommunikation
  • Medvetande kring attityder
  • Att känna sig bekväm i sin yrkesroll
  • Att hantera kritik på ett professionellt sätt
  • Att få människor att gilla dig och den verksamhet du arbetar på
  • Hur människor hanterar förändring
  • Samtalspedagogik
  • Strategiskt språkbruk
  • Tydlig kommunikation

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bemötande för offentlig sektor

Utbildare Jan Kronkvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 99 minuter)

1. Ett samhälle i förändring

Delmomentet behandlar förändringar i samhället och inom myndigheter under de senaste två decennierna.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 99 minuter)

2. Uppdrag och ansvar

I delmomentet går Jan igenom aspekterna kring uppdrag och ansvar.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 99 minuter)

3. ABC-attityder

I delmomentet förklarar och visar Jan skillnaderna mellan tre attityder.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 99 minuter)

4. Det första intrycket

I delmomentet fokuserar Jan på betydelsen av det första intrycket.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 99 minuter)

5. Det professionella samtalet

I delmomentet går Jan in på hur du förbereder och genomför professionella samtal.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 99 minuter)

6. Kommunikation som ökar förståelsen

I delmomentet behandlas vikten av att skapa ömsesidig förståelse i kommunikationen.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 99 minuter)

7. Fack- eller fikonspråkProva!

Jan går igenom betydelsen av hur du väljer att uttrycka dig och hur det mottas.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 99 minuter)

8. Hantera kritik och jobbiga människor

Delmomentet behandlar hur du bemöter kritik och hanterar svåra situationer.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 99 minuter)

9. Summering av kursen

Jan delar med sig av råd och summerar kursen.

Utbildare: Jan Kronkvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 99 minuter)

Extramaterial

Det finns inget extramaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt logga in.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom och visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bemötande för offentlig sektor och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bemötande för offentlig sektor måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bemötande för offentlig sektor 238 1 1900.0

Kontakt