Entreprenörskap - Grundkurs

Entreprenörskap - Grundkurs

Arbetsmarknad | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 53 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en framgångsrik entreprenör med vår grundkurs i entreprenörskap online. Lär dig allt du behöver veta och börja omsätta dina idéer till verklighet idag.

Den här utbildningen riktar sig till dig som är nyfiken på entreprenörskap och kanske har en egen idé som du skulle vilja förverkliga, antingen genom ett eget företag eller inom ramen för din organisation. I utbildningen får du konkreta råd kring hur du kan tänka och i vilka steg som du kan arbeta för att ta det från idé till verklighet. Att vara entreprenör handlar mer om ett förhållningssätt till förändring, utveckling och sig själv än att bedriva företag.

Utbildningen passar dig som vill komma igång med entreprenörskap samt dig som vill friska upp dina grundläggande kunskaper.

Relevanta nyckelord: Affärsplan, Finansiering, Företagsstrategi, Marknadsföring, Innovation, Företagsledning, Entreprenöriellt tänkande, Starta eget

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

 • Terminologi
 • Historik om entreprenörskap
 • Steg som entreprenörer arbetar utifrån
 • Drivkrafter
 • Att få ett nej
 • Från idé till affär
 • Verktyg
 • Arbetsmetoder
 • Finansiering
 • Egenskaper hos entreprenörer
 • Vikten av samarbete
 • Nytta, värde och effekt
 • Skillnaden mellan entreprenör och intraprenör

Delmoment

0. Introduktion till kursen Entreprenörskap - Grundkurs

Utbildare Liselotte Norén presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

1. Terminologi

I delmomentet förklarar Liselotte terminologi som används i kursen.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

2. Historik

I delmomentet går Liselotte igenom historik om entreprenörskap.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

3. Steg att jobba i

I delmomentet går Liselotte igenom de steg som de flesta entreprenörer arbetar med.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

4. Drivkrafter och att få ett nej

I delmomentet tar Liselotte upp drivkrafter och hur du hanterar att få ett nej.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

5. Från idé till affär

I delmomentet går Liselotte igenom stegen från idé till affär. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

 

Dessa länkar förklarar hur du kan arbeta dig igenom en Business Model Canvas.

Svenska instruktioner: https://www.nystartad.se/om-business-model-canvas/

Engelska instruktioner: https://creately.com/blog/diagrams/business-model-canvas-explained/

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

6. Våra verktyg

I delmomentet berör Liselotte användbara verktyg.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

7. ArbetsmetoderProva!

I delmomentet går Liselotte igenom arbetsmetoder.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

8. Finansiering

I delmomentet berör Liselotte finansiering.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

9. Egenskaper

I delmomentet tar Liselotte upp egenskaper som är vanligt förekommande hos entreprenörer.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

10. Tillsammans är det nya

I delmomentet tar Liselotte upp vikten av samarbete.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

11. Nytta, värde, effekt

I delmomentet berör Liselotte nytta, värde och effekt.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

12. Att ha i bakhuvudet

I delmomentet tar Liselotte upp några aspekter som du bör ha i bakhuvudet.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

13. Intraprenör

I delmomentet förklarar Liselotte hur en intraprenör skiljer sig från en entreprenör.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

14. Ett snabbt test

I delmomentet låter Liselotte dig genomföra ett snabbt test.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

15. Verktyg och tips

I delmomentet delar Liselotte med sig av verktyg och tips.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

16. Verktyg och tips

I det avslutande delmomentet delar utbildaren med sig av ytterligare verktyg och tips.

Utbildare: Liselotte Norén
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 53 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Entreprenörskap - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Entreprenörskap - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Entreprenörskap - Grundkurs 955 1 2585

Kontakt