Förbättringskompetens

Förbättringskompetens

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 18 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

Ta din karriär till nästa nivå med vår online utbildning i förbättringskompetens. Enkel, tillgänglig och effektiv lärning för dig. Börja idag.

Förbättringskompetens är en utbildning som lär dig om de olika fasernas inställning till förbättringsarbete och metoder för hur möjligheterna att påverka förbättringsarbetet kan utökas.

Relevanta nyckelord: Förbättringsarbete, Kvalitetsförbättring, Förändringsarbete, Lean, Six Sigma, Continuous Improvement

Uppdaterad/Granskad: 2024-05-06

Innehåll

  • Inställning till förbättringsarbete
  • Metoder för förbättringsarbete
  • Att öka sina möjligheter att påverka

Delmoment

0. Introduktion till kursen FörbättringskompetensProva!

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg. I extramaterialet finner du utbildarens PowerPoints.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 18 minuter)

1. De tre faserna

I delmomentet beskriver Ronny de tre faserna.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 18 minuter)

2. Påverkansmöjligheter

I det avslutande delmomentet går Ronny igenom påverkansmöjligheter.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 18 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Förbättringskompetens och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Förbättringskompetens måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Förbättringskompetens 463 1 1075

Kontakt