Kommersiella villkor i offentlig upphandling

Kommersiella villkor i offentlig upphandling

Juridik | Offentlig sektor | 1 timme och 33 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig allt om kommersiella villkor i offentlig upphandling och bli en proffs på offentliga upphandlingar med vår online utbildning. Börja redan idag!

Utbildningen Kommersiella villkor i offentlig upphandling tar vid där utbildningen Vad en upphandlande myndighet inte behöver göra slutar. Den ger de verktyg som behövs för att åstadkomma de i den föregående utbildningen föreslagna förenklingarna.

Avtal kan sägas bestå av två delar: dels beskrivningen av dess objekt, dels övriga villkor. De senare benämns i upphandlingssammanhang i allmänhet som kommersiella villkor. I utbildningen redogörs därför för dels behovet av en ändamålsenlig objektsbeskrivning, dels framförallt de påföljder som är tillgängliga i händelse av leverantörens avtalsbrott.

Avtalets beskrivna byggstenar är kommunicerande kärl med de gängse upphandlingsrättsliga verktygen kvalificering av leverantörer och mer eller mindre komplicerade utvärderingsmodeller. Ju bättre - ju mer ändamålsenligt - ett avtal är, desto mindre behöver vi bekymra oss om att kvalificera leverantörer. Likaså minskar behovet av komplicerade utvärderingsmodeller. När avtalet är tillräckligt väl utformat, räcker det att utvärdera anbudens pris.

Relevanta nyckelord:Upphandling, Offentlig sektor, Avtalsvillkor, Juridik, Affärsmässighet, Anbudsförfarande, Prissättning, Leverantörsavtal

Uppdaterad/Granskad: 2024-02-22

Innehåll

  • Avtals- och upphandlingsobjektets betydelse
  • Resultat- och omsorgsåtaganden
  • Påföljder vid avtalsbrott
  • Hävning
  • Skadestånd
  • Vite
  • Prissättning
  • Uppföljning av avtal

Delmoment

1. Introduktion till kursen Kommersiella villkor i offentlig upphandling

Utbildare Jon Kihlman presenterar kursens innehåll och upplägg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

2. De kommersiella villkoren

I delmomentet går Jon igenom de kommersiella villkoren i avtalet.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

3. Påföljder vid avtalsbrottProva!

I delmomentet tar Jon upp påföljder vid avtalsbrott.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

4. Påföljder och upphandling

I delmomentet berör Jon bland annat skadeståndsskyldighet.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

5. Påföljder och avtalsobjekt

I delmomentet berör Jon påföljder som är relaterade till avtalsobjektet.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

6. Påföljder och ekonomi

I delmomentet tar Jon upp de ekonomiska effekterna av avtalsbrottet.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

7. Skadestånd och vite

I delmomentet behandlar Jon frågor kring skadestånd och vite.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

8. Priset och avtalstillämpning

I delmomentet tar Jon upp avtalstillämpning och prissättning.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Jon Kihlman
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 33 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kommersiella villkor i offentlig upphandling och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kommersiella villkor i offentlig upphandling måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kommersiella villkor i offentlig upphandling 949 1 2585

Kontakt