Barnkonventionen

Barnkonventionen

Juridik | Skola och pedagogik | Vård och omsorg | 53 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din förståelse för Barnkonventionen genom vår kompetenta utbildning online. Börja lära dig nu!

I denna uppdaterade version av utbildningen Barnkonventionen får du lära dig om innebörden i konventionen, hur, när och varför den kom till och hur arbetet med barns rättigheter ser ut idag när konventionen är svensk lag. Du får lära dig skillnaderna mellan barnperspektivet, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet samt vad du bör tänka på i arbetet med de allra yngsta och de mest utsatta barnen.

Ta gärna del av utbildningen Orosanmälan - Grundkurs.

Relevanta nyckelord: Barns rättigheter, barnperspektiv, barnkonventionens artikel, barnens delaktighet, utbildning och utveckling, vård och skydd, samhällsutveckling

Publicerad: 2021-03-15

Innehåll

  • Barnkonventionens innebörd
  • Barnkonventionens historia
  • Barnkonventionens barnsyn
  • Barnperspektivet, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet
  • Artikel 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen
  • Att arbeta med Barnkonventionen
  • Att möta de allra yngsta barnen
  • Att möta särskilt utsatta barn
  • Situationen i Sverige idag - Barnkonventionen som svensk lag
  • Granskning av arbetet med Barnkonventionen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Barnkonventionen

Utbildare Paulina Gunnardo presenterar kursens innehåll och upplägg.
Under fliken kursmaterial finner du material och övningar

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

1. Vad handlar Barnkonventionen om?

I delmomentet förklarar Paulina vad Barnkonventionen handlar om.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

2. Barnkonventionen som svensk lag - vad innebär det?

I delmomentet förklarar Paulina vad det innebär att Barnkonventionen har blivit svensk lag.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

3. En kort historisk tillbakablick

I delmomentet ger Paulina en kort historisk tillbakablick.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

4. Barnkonventionens barnsynProva!

I delmomentet redogör Paulina för Barnkonventionens barnsyn.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

5. Barnperspektivet, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet

I delmomentet går Paulina igenom barnperspektivet, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

6. Barnkonventionen Artikel 2

I delmomentet går Paulina igenom Barnkonventionens artikel.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

7. Barnkonventionen Artikel 3

I delmomentet går Paulina igenom Barnkonventionens artikel.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

8. Barnkonventionen Artikel 6

I delmomentet går Paulina igenom Barnkonventionens artikel.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

9. Barnkonventionen Artikel 12

I delmomentet går Paulina igenom Barnkonventionens artikel.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

10. Hur ska vi tänka i mötet med de allra yngsta?

I delmomentet delar Paulina med sig av råd avseende mötet med de yngsta barnen.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

11. Särskilt utsatta barn

I delmomentet förklarar Paulina vad det innebär att vissa barn är särskilt utsatta.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

12. Hur granskas Sveriges arbete med Barnkonventionen?

I delmomentet berättar Paulina hur det går till med granskning av Sveriges arbete med Barnkonventionen.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

13. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 53 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Barnkonventionen och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Barnkonventionen måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Barnkonventionen 904 1 1505

Kontakt