Att skapa en organisationsarena för skolutveckling

Att skapa en organisationsarena för skolutveckling

Skola och pedagogik | 1 timme och 35 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du skapar en organisation som stödjer och främjar skolutveckling med hjälp av en effektiv organisationsarena. Få tips och råd för att ta din skolutveckling till nästa nivå. 

Utbildningen riktar sig till alla som är involverade i förändringsprocesser inom skolan. I utbildningen lyfts organisatoriska förutsättningar för förändrings- och utvecklingsprocesser fram och hur skolpersonal gemensamt kan utforma en organisation som stödjer arbetet.

Utbildningen inbjuder och uppmanar till gruppdiskussioner med kollegor.

Relevanta nyckelord: Skolutveckling, organisationsutveckling, lärandemiljö, samarbete, ledarskap, strategi, förändringsledning, förbättringsarbete

Publicerad: 2018-04-18

Innehåll

  • Att skapa en gemensam pedagogisk helhetsbild
  • Att organisera en skola
  • Skillnader mellan arbets- och utvecklingsorganisationer
  • Kvalitetsarbete
  • Lärarnas medskapande i utvecklingsprocesser
  • Förutsättningar för förändringsprocesser

Delmoment

1. Introduktion till kursen Organisationsarena för utveckling i skolan

Utbildare Hans-Åke Scherp presenterar kursens innehåll och upplägg samt förklarar skillnaden mellan inlärning och memorering. Under extramaterialet finner du utbildarens PowerPoint.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

2. Helhetsbild av en organisation som främjar lärandebaserad skolutveckling

I delmomentet delar Hans-Åke med sig av sin helhetsbild av en organisation som främjar lärandebaserad skolutveckling.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

3. Pedagogisk helhetsidé del 1

I delmomentet lyfter Hans-Åke fram betydelsen av en pedagogisk helhetsidé.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 17 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

4. Pedagogisk helhetsidé del 2

I delmomentet förklarar Hans-Åke hur du säkerställer kvaliteten hos en pedagogisk helhetsidé.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

5. Att arbeta fram en skolgemensam pedagogisk helhetsidé

I delmomentet berör Hans-Åke hur du och dina kollegor kan arbeta fram en skolgemensam pedagogisk helhetsidé.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

6. Skolans arbetsorganisationProva!

I delmomentet behandlar Hans-Åke skolans arbetsorganisation.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

7. Skolans utvecklingsorganisation

I delmomentet går Hans-Åke in på skolans utvecklingsorganisation.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

8. Skolans kvalitetsarbete

I delmomentet lyfter Hans-Åke fram skolans kvalitetsarbete.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Hans-Åke Scherp
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 35 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att skapa en organisationsarena för skolutveckling och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att skapa en organisationsarena för skolutveckling måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att skapa en organisationsarena för skolutveckling 622 1 1505

Kontakt