Hållbarhet och CSR

Hållbarhet och CSR

Verksamhetsutveckling | 50 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en ledare inom hållbarhet och CSR genom vår onlineutbildning. Få kunskapen du behöver för att göra en skillnad idag!

I den här utbildningen får du lära dig om principer och ämnesområden inom ISO 26000 av en av de personer som var med och tog fram standarden. I utbildningen klargörs de globala utvecklingsmålen, metoder, verktyg och målsättning vid CSR- och hållbarhetsarbete, hur det fungerar att använda ISO 26000 i praktiken och hur arbetet kan kommuniceras och intressentdialoger föras.

Kursen innehåller ett många praktiska exempel, framförallt från turism och resebranschen.

I utbildningen finns övningar och extramaterial.

Relevanta nyckelord:Hållbarhetsstrategier, CSR-initiativ, Miljöpåverkan, Socialt ansvar, Ekonomisk hållbarhet, Långsiktighet, Dialog med intressenter, Hållbarhetsredovisning

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Miljöutveckling och globala utvecklingsmål
 • Metoder, verktyg och målsättning
 • Trender
 • Intressenter och intressentdialog
 • Vanliga frågor
 • ISO 26000
 • Skäl att använda en standard
 • Principerna inom ISO 26000
 • Ämnesområden inom ISO 26000
 • Att använda ISO 26000 i praktiken
 • Att kommunicera hållbarhetsarbetet
 • Hållbarhetspolicy

Delmoment

1. Kapitel 1 - Inledning

Utbildare Ruth Brännvall presenterar kursens innehåll, upplägg och syfte och går igenom miljöutvecklingen under de senaste decennierna samt de globala utvecklingsmålen.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

2. Kapitel 2 - Metoder och verktyg - Att sätta sina mål

I delmomentet berör Ruth hur organisationer kan sätta upp mål kring CSR-arbetet.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

3. Kapitel 2 - Trender inom turism

I delmomentet tar Ruth upp trender inom turism och dess miljöpåverkan.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

4. Kapitel 2 - Intressentdialog

I delmomentet förklarar Ruth hur du för en givande intressentdialog.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

5. Vanliga frågor och din uppgift

I delmomentet tar Ruth upp vanligt förekommande frågor.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

6. Kapitel 3 - ISO 26000 - Varför använda en standard?

I delmomentet förklarar Ruth varför det behövs en standard.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

7. Kapitel 3 - ISO 26000 - Principerna

I delmomentet går Ruth igenom principerna inom ISO 26000. Du finner även dessa under extramaterialet.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

8. Kapitel 3 - ISO 26000 - Ämnesområden

I delmomentet tar Ruth upp ämnesområdena inom ISO 26000. Du finner även dessa under extramaterialet.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

9. Kapitel 4 - ISO 26000 i praktiken

I delmomentet går Ruth igenom ISO 26000 i praktiken.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

10. Kapitel 5 - Kommunicera hållbarhetsarbetetProva!

I delmomentet berör Ruth hur du kommunicerar hållbarhetsarbetet.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

11. Kapitel 5 - Vad ska kommunikationen innehålla?

I det avslutande delmomentet tar Ruth upp kommunikationens innehåll och summerar kursen.

Utbildare: Ruth Brännvall
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 50 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Hållbarhet och CSR och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Hållbarhet och CSR måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Hållbarhet och CSR 666 1 2370

Kontakt