Bli en bra utbildare

Bli en bra utbildare

Kommunikation | Skola och pedagogik | 4 timmar och 29 minuter

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig bli en framgångsrik lärare med vår utbildning. Förbättra dina kunskaper och bli en expert på att förmedla kunskap. Utbildningen är online!

Alla som förmedlar kunskap till andra människor har inte tid att utveckla sig själva till effektiva engagerande utbildare genom år av träning med olika grupper. Utbildningen Bli en bra utbildare lär dig det viktigaste från de främsta lärarna och rustar dig till att både inspirera på scen och till att driva utvecklande processer. Utmärkande för utbildningen är att den inte bara syftar till att utbildaren ska kunna förmedla ny kunskap utan att utbildaren ska kunna få deltagare att omsätta nya kunskaper på sina arbetsplatser. Bli en lärare som deltagarna längtar efter att få träffa igen.

Utbildningen fokuserar på att utveckla dig som idag är utbildare, dig som är internutbildare och är även lämplig för dig som tidigare inte utbildat.

Relevanta nyckelord: Pedagogiskt ledarskap, Feedback, Metodik, Anpassning till individuella behov, Aktivt lyssnande, Undervisningstekniker, Kunskapsöverföring

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Utbildarens roll
 • Målgruppsanalys
 • Hur du bygger en bra utbildning
 • Hur du skapar en röd tråd
 • Storytelling
 • Bikupor och workshops
 • Hur utbildaren arbetar med gruppen
 • Motiverande kommunikation
 • Praktiska förberedelser
 • Hur utbildaren får deltagarna att omsätta kunskaper i sitt arbete
 • Att bygga relation till deltagarna
 • Hur bildspel blir framgångsrika
 • Att inspirera andra

Delmoment

1. Introduktion till kursen Bli en bra utbildare

Utbildare Niclas Mårdfelt presenterar kursens innehåll och utformning.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

2. Utbildarens roll

I delmomentet får vi lära oss förstå alla de krav som ställs på en bra utbildare.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

3. Behovsanalys

Niclas utbildar oss i hur vi kan säkerställa att vi lättare vet hur vi skapar en utbildning som passar målgruppens unika behov.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

4. Bildbanker, rättigheter och handouts

I delmomentet får vi lära oss hur vi får tag på bra bilder och gör det lätt för deltagarna att minnas utbildningens kunskaper.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

5. Story i storyn

I delkursen får vi lära oss hur användbart det kan vara att arbeta med små storys i ett utbildningsblock.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

6. Bikupor och workshops

I delkursen får vi lära oss det pedagogiska syfte som bikupor och workshops fyller.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

7. Disposition av ett utbildningsblock

Ett bra utbildningsblock är stommen i en bra utbildning. I delmomentet får vi lära oss göra ett riktigt bra utbildningsblock.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

8. Att skapa en röd tråd

Niclas lär oss att skapa en tydlig röd tråd genom utbildningen.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

9. Att bygga en utbildning

Niclas hjälper oss att komma igång med att bygga en ny utbildning.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

10. Hur man använder PowerPoint framgångsrikt

Andreas Olsson lär oss skapa bra bildspel och arbeta på rätt sätt tillsammans med bildspelet.

Utbildare: Andreas Olsson
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

11. FörberedelserProva!

I delkursen får vi lära oss om flera olika typer av förberedelser som vi som utbildare kan ha stor nytta av.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 28 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

12. Klädval

I delkursen får vi lära oss om hur utbildarens kläder kan underlätta eller försvåra.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

13. Bygg relation till deltagarna

I delkursen får vi ta del av en föreläsning om hur man får deltagare att känna sig sedda.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 42 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

14. Motiverande kommunikation

I delkursen utbildas vi i hur vi via retorik och formuleringar kan få kursdeltagare att vilja ändra sitt beteende.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

15. Att leda samtalsgrupper

Med rätt tekniker kan samtalsgruppledaren få fler deltagare att vilja omsätta nya kunskaper på sin arbetsplats.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

16. Bli en bra inspiratör

Niclas lär oss att fånga och inspirera publiken.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

17. Lär dig hantera scenskräck

I delmomentet lär Allie Edwardsson oss vad scenskräck beror på och hur vi kan lära oss hantera scenskräcken om den kommer smygandes.

Utbildare: Allie Edwardsson
Längd: 23 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

18. Förändringens rum

I delkursen tar Gunnar Ekman och utbildar oss i vad som händer med gruppen under den förändringsprocess som en utbildning kan innebära.

Utbildare: Gunnar Ekman
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

19. Förändra beteenden

Niclas fördjupar våra kunskaper om hur vi via utbildning kan driva önskad förändring.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 24 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

20. Kulturskapande

I delkursen får vi lära oss att skapa en prestationskultur eller en värdegrund som gör att utbildningsmålens syften fortare får fart i verksamheten.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

21. Hur man blir en bra processledare

Niclas utbildar oss i hur en utbildare blir en bra processledare.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

22. Summering av kursen

Niclas summerar kursen och ger oss några sista råd.

Utbildare: Niclas Mårdfelt
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 4 timmar och 29 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bli en bra utbildare och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bli en bra utbildare måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bli en bra utbildare 208 1 3020

Kontakt