Ledarens möten och samtal

Ledarens möten och samtal

Ledarskap | 1 timme och 4 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig hur du kan förbättra dina möten och samtal som ledare. Få tips och verktyg för att bli en mer effektiv och framgångsrik ledare genom vår online utbildning.

Detta är en utbildning som ger dig övergripande kunskap om vad syftet är med de vanligaste mötena och samtalen som en ledare har i sin vardag. Varje delmoment innehåller råd som hjälper dig att planera och genomföra mötena på ett bra sätt. Dessutom får du ett antal konkreta tips på hur du kan genomföra meningsfulla och effektiva möten rent generellt, samt kanske även styra bort möten du faktiskt inte behöver vara med på.

Vad är exempelvis skillnaden mellan ett medarbetarsamtal och ett utvecklingssamtal och när ska vi egentligen prata om lön? Vad behöver du tänka på när du planerar en konferens och hur ska agendan se ut för ett planeringsmöte? Den här utbildningen ger dig vägledning kring att bli en effektiv mötesledare och -deltagare!

Relevanta nyckelord:Kommunikation, Konflikthantering, Feedback, Samverkan, Beslutsfattande, Psykologisk trygghet, Målsättning, Aktivt lyssnande

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

 • Konkreta tips på hur du genomför effektiva möten
 • Medarbetarsamtal
 • Utvecklingssamtal
 • Lönesamtal
 • Coachande samtal
 • Svåra samtal
 • Trepartssamtal
 • Avgångssamtal
 • Teammöten och personalmöten
 • Avdelningsmöten
 • Ledningsgruppsmöten
 • Budgetmöten
 • Styrelsemöten
 • Årsstämman
 • Projektmöten
 • Planeringsmöten
 • Kick-off, konferens och workshop

Delmoment

0. Introduktion till kursen Ledarens möten och samtal

Utbildare Elise Slotte presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF med användbara tips.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

1. Generella tips för effektiva möten

I delmomentet delar Elise med sig av generella tips för effektiva möten.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

2. Medarbetarsamtal

I delmomentet går Elise igenom vad ett medarbetarsamtal bör beröra.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

3. Utvecklingssamtal

I delmomentet går Elise igenom vad ett utvecklingssamtal bör beröra.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

4. Lönesamtal

I delmomentet går Elise igenom vad ett lönesamtal bör beröra.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

5. Coachande samtal

I delmomentet går Elise igenom vad ett coachande samtal bör beröra.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

6. Svåra samtal

I delmomentet går Elise igenom hur ett svårt samtal bör genomföras.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

7. Trepartssamtal

I delmomentet förklarar Elise hur trepartssamtal kan användas vid konflikthantering.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

8. Avgångssamtal

I delmomentet delar Elise med sig av råd inför ett avgångssamtal.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

9. Teammöte - personalmöteProva!

I delmomentet förklarar Elise skillnaden mellan team- och personalmöten.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

10. Avdelningsmöten

I delmomentet går Elise igenom vikten av avdelningsmöten.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

11. Ledningsgruppsmöten

I delmomentet går Elise igenom ledningsgruppsmöten.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

12. Budgetmöten

I delmomentet tar Elise upp budgetmöten.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

13. Styrelsemöten

I delmomentet berör Elise styrelsemöten.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

14. Årsstämman

I delmomentet berör Elise årsstämman och vad som behöver tas upp där.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

15. Projektmöten

I delmomentet berör Elise projektmöten.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

16. Planeringsmöten

I delmomentet tar Elise upp planeringsmöten.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

17. Kick-off - Konferens - Workshop

I delmomentet tar Elise upp kick-off, konferens och workshop.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

18. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Elise Slotte
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 4 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Ledarens möten och samtal och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Ledarens möten och samtal måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Ledarens möten och samtal 886 1 2585

Kontakt