ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö - Grundkurs

ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö - Grundkurs

Arbetsmiljö och säkerhet | Verksamhetsutveckling | 1 timme och 56 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli expert på ISO 45001 ledningssystem för arbetsmiljö med vår grundkurs online. Lär dig allt du behöver veta för att förbättra din arbetsmiljö idag. Börja din online utbildning nu!

Syftet och målet med utbildningen är att ge dig en grundläggande förståelse för vad ISO 45001 handlar om, för att du ska kunna börja arbeta med ständiga förbättringar och hjälpa verksamheten att arbeta mer strukturerat med arbetsmiljön.

Relevanta nyckelord:Arbetsmiljöledningssystem, Standarder, ISO-certifiering, Arbetsmiljöpolicy, Riskhantering, Arbetsmiljöarbete, Arbetsskador, Arbetsmiljörevision

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

  • Orientering
  • Verksamhetens förutsättningar
  • Ledarskap
  • Planering
  • Stöd
  • Nödvändig dokumentation
  • Verksamheten
  • Utvärdering
  • Ständiga förbättringar

Delmoment

0. Introduktion till kursen ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö

Utbildare Andreas Odhage presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

1. Orientering

I delmomentet går Andreas igenom orientering.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

2. Verksamhetens förutsättningar

I delmomentet berör Andreas verksamhetens förutsättningar.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

3. LedarskapProva!

I delmomentet berör Andreas ledarskap.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

4. Planering del 1

I delmomentet tar Andreas upp planering.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

5. Planering del 2

I delmomentet fortsätter Andreas att gå igenom planering.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

6. Stöd del 1

I delmomentet tar Andreas upp stöd.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

7. Stöd del 2

I delmomentet fortsätter Andreas att gå igenom stöd.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

8. En fördjupning i nödvändig dokumentation och ständiga förbättringar

I delmomentet fördjupar sig Andreas i nödvändig dokumentation och ständiga förbättringar.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

9. Verksamheten

I delmomentet går Andreas igenom verksamheten.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

10. Utvärdering

I delmomentet berör Andreas vikten av utvärdering.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

11. Ständiga förbättringar

I det avslutande delmomentet talar utbildaren om ständiga förbättringar.

Utbildare: Andreas Odhage
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 56 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
ISO 45001 - Ledningssystem för arbetsmiljö - Grundkurs 887 1 2265

Kontakt