Corporate Health Responsibility

Corporate Health Responsibility

HR och personal | 1 timme och 2 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om företags ansvar för hälsa och dess betydelse i dagens samhälle. Få tips på hur du kan implementera det i ditt företag.

Corporate Health Responsibility är en ledarskapsutbildning om hälsa i arbetslivet. Utbildningen berör arbetsgivarens respektive medarbetarens hälsoansvar och flyttar fokus från riskfaktorer till friskfaktorer för ett ökat välmående både på arbetet och privat.

Genom utbildningen får du lära dig om hälsoorienterat ledarskap och ta del av arbetsmallar, undersökningar och genomföra egna test.

Relevanta nyckelord: Hälsa och välbefinnande, företagskultur, socialt ansvarstagande, hållbarhet, arbetsmiljö, ledarskap, kommunikation, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad 2022-11-14

Innehåll

  • Arbetsgivarens hälsoansvar
  • Medarbetarens hälsoansvar
  • Perspektiv på hälsa
  • Hälsoarbete historiskt och idag
  • Det hälsoorienterade ledarskapet
  • Att fokusera på friskfaktorer

Delmoment

1. Introduktion till kursen Corporate Health Responsibility

Utbildare Johan Holmsäter presenterar kursens innehåll, upplägg och bakgrund.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

2. Vad är hälsa?Prova!

I delmomentet berör Johan olika perspektiv på hälsa och förklarar innebörden av Aaron Antonovskys KASAM.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

3. Hur arbetar vi med hälsa?

I delmomentet går Johan igenom skillnader mellan hur vi sett på och arbetat med hälsa historiskt och hur det ser ut idag.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

4. Chefen som katalysator för hälsoarbetet

I det avslutande delmomentet går Johan in på chefens roll i hälsoarbetet.

Utbildare: Johan Holmsäter
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 2 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Corporate Health Responsibility och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Corporate Health Responsibility måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Corporate Health Responsibility 283 1 2805

Kontakt