Klagomålshantering - Grundkurs

Klagomålshantering - Grundkurs

Service | 1 timme och 47 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Förbättra din förmåga att hantera klagomål med vår grundkurs i klagomålshantering online. Du får lära dig effektiva strategier och tekniker. Börja din online utbildning idag!

Varje missnöjd kund är en möjlighet att bygga livslånga lönsamma kundrelationer. Människor dras lätt med av känslor och din kommunikativa förmåga att få kunden att känna sig sedd och tagen på allvar avgör om du tappar kunder eller ökar lönsamheten.

I den här utbildningen får du lära dig att hantera klagomål professionellt och att bygga relation till kunden.

Relevanta nyckelord:Klagomålshantering, Kundhantering, Kommunikation, Service, Kundbemötande, Konflikthantering, Feedback, Coaching

Publicerad: 2014-03-05

Innehåll

  • Vad är ett klagomål?
  • Framgångsrikt bemötande
  • Hur du får med dig människor i en dialog
  • Kunden har alltid rätt
  • Hur du får kunden att känna sig sedd
  • Känslomässig reaktion på samtal med arga kunder
  • Hur du lugnar ner kunder
  • Hur du vänder arga kunder till nöjda kunder
  • Serviceaspekter kring klagomålshantering
  • Best practices

Delmoment

0. Introduktion till kursen Klagomålshantering - Grundkurs

Utbildare Christer Isehag introducerar utbildningens innehåll och upplägg.

Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

1. Kunden har alltid rättProva!

I delkursen utbildas vi i hur kunden ser på sin situation och sina rättigheter.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

2. Vad är ett klagomål?

I delkursen får vi lära oss förstå klagomålens fyra olika former av stadier.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

3. Hur skapar vi samsyn med alla kunder

Christer Isehag har precis lärt oss att vi ska se alla former av klagomål som feedback och utvecklar i detta delmoment vår förmåga att få alla kunder att vilka ha samsyn med oss.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

4. Varför blir kunden så arg för så lite?

Ofta upplever vi att kunden blev mycket arg för något som vi själva upplever som så litet.

I delkursen får vi lära oss nyanser i klagomålshantering som avgör om kunden blir nöjd eller ännu argare.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

5. Hur vi får klagande kunder att bli lugna

Förmågan att få upprörda kunder att bli lugna är avgörande för att samtalet ska gå väl och för att kunden på sikt ska bli nöjd.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

6. Att lugna ner dig själv

Christer Isehag utbildar oss i konsten att själva skapa oss ett sinnestillstånd som gör att vi kan bemöta kunden väl.

Att dras med av känslor och reagera på det kunden säger kan skapa konflikt om vi inte behärskar förmångan att hålla oss lugna och kloka.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 19 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

7. Lärdomar dragna ur klagomål

I delkursen utbildar Christer Isehag oss i vad vi bör göra för att samma klagomål inte ska upprepas av någon annan kund framöver.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

8. Summering av kurs

Christer Isehag summerar utbildningen och går igenom de viktigaste punkterna.

Utbildare: Christer Isehag
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 47 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Klagomålshantering - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Klagomålshantering - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Klagomålshantering - Grundkurs 176 1 2395

Kontakt