Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter

Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter

Hälso- och värdegrundsarbete | Juridik | LSS | Mångfald och jämställdhet | Personlig assistans | Vård och omsorg | 29 minuter

Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Beskrivning

I utbildningen Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter får du lära dig om innebörden i Barnkonventionen, hur, när och varför den kom till, hur arbetet med barns rättigheter ser ut idag och hur det är möjligt att säkerställa att Barnkonventionen efterlevs.

Ta gärna del av utbildningen Orosanmälan - Grundkurs.

Innehåll

  • Barnkonventionens innebörd
  • Barnkonventionens historia
  • Situationen i Sverige idag - följs Barnkonventionen?
  • Att säkerställa att Barnkonventionen följs
  • Att arbeta med Barnkonventionen

Delmoment

0. Introduktion till kursen Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter

Utbildare Paulina Gunnardo presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

1. Vad handlar Barnkonventionen om?

I delmomentet förklarar Paulina Barnkonventionens innebörd.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

2. Barnkonventionens historia

I delmomentet ger Paulina en historisk tillbakablick på Barnkonventionen.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

3. Följer Sverige Barnkonventionen fullt ut idag?Prova!

I delmomentet förklarar Paulina hur situationen ser ut i Sverige idag avseende barns rättigheter.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

4. Hur ser vi till att Barnkonventionen följs?

I delmomentet tar Paulina upp hur vi ser till att Barnkonventionen följs.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

5. Hur ser arbetet med Barnkonventionen ut idag?

I delmomentet förklarar Paulina hur arbetet med Barnkonventionen ser ut idag.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

6. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar Paulina kursen.

Utbildare: Paulina Gunnardo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 29 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter 484 1 1200.0

Kontakt