Google Drive - Grundkurs

Google Drive - Grundkurs

Data och IT | 39 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en proffs på Google Drive med vår online grundkurs. Lär dig allt du behöver veta om lagring, samarbete och filhantering. Börja din online utbildning idag!

Google Drive är din egen plats i Googles molntjänst där du kan lagra tusentals filer, som säkerhetskopieras och finns tillgängliga för dig överallt. I utbildningen får du lära dig att använda Google Drives kraftfulla program som liknar Word och Excel och hur du kan samarbeta och dela filer med andra.

Vänligen observera att Diploma Group inte tillhandahåller molntjänsten.

Fortsätt gärna med utbildningarna Google Drive - FördjupningskursGoogle Dokument - Grundkurs och Google Kalkylark - Grundkurs.

Relevanta nyckelord: Molntjänster, Filhantering, Fildelning, Säkerhetskopiering, Säkerhet, Synkronisering, Versionshantering, Grundläggande funktioner

Uppdaterad/Granskad: 2023-11-30

Innehåll

 • Skapa Google-konto
 • Hitta Google Drive
 • Överblick över Google Drive
 • Ladda upp filer
 • Filtyper och utrymme
 • Vyer och förhandsgranskning
 • Ladda hem filer
 • Överblick över Googles appar
 • Skapa med Google Dokument
 • Skapa med Google Kalkylark
 • Skapa en kopia av en befintlig fil
 • Förbättra mappstrukturen
 • Sök och finn filer
 • Sökfunktionens brister
 • Smarta urval och stjärnmärkning
 • Radera och återställa filer

Delmoment

0. Introduktion till kursen Google Drive - Grundkurs

Utbildare Anders Jensen presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

1. Så fungerar Google Drive: Du behöver bara ett Google-konto

I delmomentet visar Anders hur du skapar ett Google-konto.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

2. Så fungerar Google Drive: Hitta till din Google Drive

I delmomentet visar Anders hur du hittar Google Drive på din enhet.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

3. Ladda upp filer och mappar: Överblick över din Google Drive

I delmomentet visar Anders en överblick över Google Drive.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

4. Ladda upp filer och mappar: Ladda upp filer från din dator

I delmomentet visar Anders hur du laddar upp filer från din dator.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

5. Ladda upp filer och mappar: Filtyper och utrymme

I delmomentet går Anders igenom filtyper och utrymme.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

6. Ladda upp filer och mappar: Vyer och förhandsgranskning

I delmomentet går Anders igenom vyer och förhandsgranskning.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

7. Ladda upp filer och mappar: Ladda hem filer till din dator

I delmomentet visar Anders hur du laddar hem filer till din dator.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

8. Skapa filer med Googles appar: Överblick över Googles appar

I delmomentet visar Anders en överblick över Googles appar.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

9. Skapa filer med Googles appar: Skapa med Google Dokument

I delmomentet visar Anders hur du skapar med Google Dokument.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

10. Skapa filer med Googles appar: Skapa med Google Kalkylark

I delmomentet visar Anders hur du skapar med Google Kalkylark.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

11. Skapa filer med Googles appar: Skapa en kopia av en befintlig filProva!

I delmomentet visar Anders hur du skapar en kopia av en befintlig fil.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

12. Organisera dina filer: Förbättra mappstrukturen

I delmomentet visar Anders hur du kan förbättra mappstrukturen.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

13. Organisera dina filer: Sök och finn dina filer

I delmomentet visar Anders hur du söker och finner dina filer.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

14. Organisera dina filer: Sökfunktionens brister

I delmomentet tar Anders upp sökfunktionens brister.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

15. Organisera dina filer: Smarta urval och stjärnmärkning

I delmomentet visar Anders smarta urval och stjärnmärkning.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

16. Organisera dina filer: Radera och återställa filer

I delmomentet visar Anders hur du raderar och återställer filer.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

17. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Anders Jensen
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 39 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.



Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Google Drive - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Google Drive - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Google Drive - Grundkurs 830 1 1400

Kontakt