Hållbarhetsredovisning - Grundkurs

Hållbarhetsredovisning - Grundkurs

Verksamhetsutveckling | 1 timme och 6 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Utbildningen utgår ur sortimentet 2023-12-31. Ny är under produktion.

Det har kommit ett nytt EU-direktiv (CSRD) och det håller även på att utarbetas standarder för hållbarhetsrapportering på EU-nivå (ESRS). CSRD förväntas träda i kraft i Sverige 1 januari 2024 och kommer att gälla för rapportering från och med räkenskapsåret 2024. Så med andra ord väntas de första rapporterna enligt CSRD och EFRS tas fram först under 2025.

Upptäck vikten av en hållbar affärsmodell genom vår grundkurs i hållbarhetsredovisning online. Lär dig teori och praktiska verktyg du kan använda direkt i din verksamhet. Börja idag!

Den här utbildningen ger kunskaper om hur du upprättar en hållbarhetsredovisning enligt kraven i årsredovisningslagen. En hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport presenterar information om hållbarhetsarbetet under det senaste räkenskapsåret. Det är att jämföra med en årsredovisning, skillnaden är att hållbarhetsredovisningen innehåller information om hur ni arbetar med frågor såsom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. En tydlig kommunikation av ert hållbarhetsarbete bygger förtroende hos kunder, medarbetare, ägare och potentiella investerare samtidigt som ni bygger ert varumärke och får en bättre förståelse för er påverkan och era möjligheter.

Utbildningen riktar sig till ledare och medarbetare inom medelstora och stora företag. Efter genomförd utbildning har du fått grundläggande kunskaper inom området hållbarhetsredovisning. Du har lärt dig vad som krävs för att uppfylla kraven i årsredovisningslagen och kan förstå fördelarna och utmaningarna med att hållbarhetsredovisa. Du kommer även känna till ett antal frivilliga riktlinjer och standarder för hållbarhetsredovisning.

Relevanta nyckelord:Hållbarhetsstrategier, CSR-initiativ, Miljöpåverkan, Socialt ansvar, Ekonomisk hållbarhet, Långsiktighet, Redovisningssystem, Standarder för hållbarhetsredovisning

Publicerad: 2018-01-01

Innehåll

  • Hållbar utveckling
  • Hållbarhetsredovisning
  • Hållbarhetsrapportering enligt årsredovisningslagen
  • Identifiering av nyckelfrågor
  • Policies, riskanalys och nyckeltal
  • Frivilliga riktlinjer och standarder för hållbarhetsredovisning

Delmoment

0. Introduktion till kursen Hållbarhetsredovisning - Grundkurs

Utbildare Maria Karlsson presenterar utbildningens syfte, målgrupp, innehåll och upplägg.

Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

1. Hållbarhet

I det här delmomentet introducerar Maria begreppet hållbarhet/hållbar utveckling.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

2. Hållbarhetsredovisning

I det här delmomentet förmedlar Maria grundläggande kunskaper om hållbarhetsredovisning.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

3. Årsredovisningslagen

I det här delmomentet fokuserar Maria på de krav på hållbarhetsrapportering som finns i årsredovisningslagen.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

4. NyckelfrågorProva!

I det här delmomentet presenterar Maria utgångspunkter för att definiera nyckelfrågor kopplat till hållbarhet.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

5. Policies

I det här delmomentet fokuserar Maria på policies kopplat till hållbarhet.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

6. Riskanalys

I det här delmomentet ger Maria en introduktion till riskanalys med fokus på hållbarhet.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

7. Nyckeltal

I det här delmomentet fokuserar Maria på nyckeltal inom hållbarhet.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

8. Standarder och riktlinjer

I det här delmomentet presenterar Maria exempel på de mest använda standarderna och riktlinjerna inom området hållbarhetsredovisning.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

9. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen och delar med sig av tips.

Utbildare: Maria Karlsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 6 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Hållbarhetsredovisning - Grundkurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Hållbarhetsredovisning - Grundkurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Hållbarhetsredovisning - Grundkurs 584 1 2195

Kontakt