IT-säkerhet - Grundkurs för anställda

IT-säkerhet - Grundkurs för anställda

Data och IT | Säkerhet | 38 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Genom den här utbildningen får du som är anställd i ett företag ökad förståelse för hur du kan bidra till IT-säkerhetsarbetet för att skydda företagets digitala tillgångar. Utbildningen tar upp e-posthantering, phising, USB-minnen, virus, risker med öppna nätverk och informationsspridning, vad du bör och inte bör göra när du surfar, hur du bör välja och hantera dina lösenord, var du bör säkerhetsspara digital information och andra viktiga aspekter inom IT-säkerhet.

Innehåll

 • IT-säkerhetsangrepp i praktiken
 • Att vara observant på och hantera obehöriga personer på arbetsplatsen
 • Att skydda datorn
 • Risker med Wi-Fi
 • Val och hantering av lösenord
 • Att surfa säkert
 • Risker med e-post
 • Att skydda känslig information i mobilen
 • Risker med sociala medier
 • Att säkerhetsspara digital information
 • Virushantering

Delmoment

0. Introduktion till kursen IT-säkerhet - Grundkurs för anställda

Utbildare Jimmy Larsson presenterar kursens innehåll och förklarar hur hotbilden ser ut idag avseende IT-säkerhet.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

1. På arbetsplatsenProva!

I delmomentet ger Jimmy råd kring vad du bör observera på din arbetsplats.

Utbildare: Jimmy Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

2. Datorn

I delmomentet ger Jimmy tips på vad du bör tänka på avseende din dator.

Utbildare: Jimmy Larsson
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

3. Wi-Fi

I delmomentet går Jimmy igenom riskerna med att använda Wi-Fi.

Utbildare: Jimmy Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

4. Lösenord

I delmomentet delar Jimmy med sig av rekommendationer avseende val och hantering av lösenord.

Utbildare: Jimmy Larsson
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

5. Att surfa säkert

I delmomentet delar Jimmy med sig av tips för att surfa med försiktighet.

Utbildare: Jimmy Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

6. E-post

I delmomentet tar Jimmy upp riskerna med e-post.

Utbildare: Jimmy Larsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

7. Mobiltelefonen

I delmomentet förklarar Jimmy hur du skyddar din mobiltelefon.

Utbildare: Jimmy Larsson
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

8. Sociala medier

I delmomentet tar Jimmy upp riskerna med att lägga ut information på Internet.

Utbildare: Jimmy Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

9. Backup

I delmomentet ger Jimmy råd kring hur du säkerställer att du inte förlorar digital information.

Utbildare: Jimmy Larsson
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

10. Virus

I det avslutande delmomentet förklarar Jimmy vilka åtgärder som bör vidtas vid ett virusangrepp.

Utbildare: Jimmy Larsson
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 38 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen IT-säkerhet - Grundkurs för anställda och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen IT-säkerhet - Grundkurs för anställda måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
IT-säkerhet - Grundkurs för anställda 515 1 1295.0

Kontakt